Vachoušková Alena

Vachoušková Alena* 16. 2. 1936 Praha

bibliografka, překladatelka z bulharštiny

V letech 1955-60 studovala bulharistiku a bohemistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; v rámci studia absolvovala 1958-60 stipendijní pobyt na Státní univerzitě Klimenta Ochridského v Sofii. V letech 1960-62 pracovala na katedře slavistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, od 1962 působila v Československé akademii věd (Slovanský ústav, Ústav jazyků a literatur, Ústav pro českou a světovou literaturu) a Akademii věd České republiky (Slovanský ústav). Zabývá se především retrospektivní i současnou bibliografií slavik. Je spoluautorkou bibliografie Bulharská krásná literatura v českých překladech 1825-1980. Překládá zejmémn bulharskou povídkovou tvorbu pro časopisy.

Překlady z bulharštiny

Pavlov, Anastas: Správní kluci. Dva příběhy ze života dětí (Kapitanăt. Slavnoto momče; kniha pro děti, Praha, Albatros 1976)
Nonev, Bogomil: Řeč kamene, zlata a mramoru (Otkrivane na neočakvanoto; VE, Praha, Panorama 1984, + Vladimír Kříž)