Vacek Jindřich

Vacek Jindřich* 3. 1. 1955 Plzeň

nakladatelský redaktor, romanista, překladatel z románských jazyků a hebrejštiny

Po maturitě (1974) na gymnáziu v Plzni studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy rumunštinu a francouzštinu (1974-1979). V letech 1980-1984 a 1985-1993 působil jako lektor českého jazyka na Bukurešťské univerzitě, kde vedl také volné kurzy lužické srbštiny. Během pobytu v Bukurešti uveřejnil čtyři vysokoškolské učebnice češtiny a jednu lužické srbštiny. V současné době je redaktorem v nakladatelství Argo, ve volném čase se věnuje dokumentaci zanikajících dialektů střední Lužice. Překládá především z francouzštiny a hebrejštiny, příležitostně i z jiných jazyků, převážně románských (rumunština, italština, portugalština, katalánština). Zaměřuje se na odbornou literaturu z oblasti společenských věd a náročnější beletrii. V roce 2014 a 2015 uveřejnil časopisecky a v rozhlasu první kratší české překlady ze sardštiny.

Ocenění:
- Cena Josefa Jungmanna za rok 2006 (Majsebuch aneb Kniha jidiš legend a příběhů, část první a část druhá)
- tvůrčí odměna OP za rok 2001 (Natan Šacham, Rosendorfovo kvarteto, Paseka)
- tvůrčí odměna OP za rok 1999 (Šmuel Josef Agnon, Šátek a jiné povídky, Mladá fronta)
- tvůrčí odměna OP za rok 1996 (David Grossman, Viz: Láska, Mladá fronta)

Překlady z francouzštiny

Eliade, Mircea: Šamanismus a nejstarší techniky extáze (Le chamanisme et les techniques archaïques de l'extase; EE, Praha, Argo 1997)
Sade, markýz de: Kruté morality (L'époux complaisant et autres récits. Les crimes de l'amour; VP, Praha, Aurora 1997)
Delumeau, Jean: Hřích a strach (La péché et la peur; EE, Praha, Volvox Globator 1998, + další překladatelé)
Hayoun, Maurice-Ruben: Židovské osvícení I. (Les lumières de Cordoue à Berlin; LF, Praha, Volvox Globator 1998)
Lévy-Bruhl, Lucien: Myšlení člověkamprimitiního (La mentalité primitive; LF, Praha, Argo 1999)
Davy /Davyová/, Mareie-Madeleine: Encyklopedie mystiky I (Encyclopédie des mystiques; LF, Praha, Argo 2000, + další překladatelé)
Eliade, Mircea: Kováři a alchymisté (Forgerons et alchimistes; EE, Praha, Argo 2000)
Perrin, Michel: Cesta mrtvých Indiánů (Le chemin des Indiens morts; LF, Praha, Argo 2000)
Rosny, Eric de: Vládcové noci (Le yeux de ma chèvre; LF, Praha, Argo 2001)
Clastres, Pierre: Kronika indiánů Guayakí (Chronique des Indiens Guayaki; Praha, Argo 2003)
Eliade, Mircea: Pojednání o dějinách náboženství (Traité d’histoire des religions; Praha, Argo 2004)
Lévi-Strauss, Claude: Strukturální antropologie (Anthropologie structurale; Praha, Argo 2006)
Lévi-Strauss, Claude: Strukturální antropologie – dvě (Anthropologie structurale – deux; Praha, Argo 2007)
Lévi-Strauss, Claude: Mythologica I, Syrové a vařené (Mythologiques I, Le cru et le cuit; Praha, Argo 2006)
Todorov, Tzvetan: Strach z barbarů (La peur des barbares; Praha-Litomyšl, Paseka 2011)
Cerrini /Cerriniová/, Simonetta: Templářská revoluce (La révolution des templiers; Praha, Argo 2013)
Eliade, Mircea: Zkouška labyrintem (L’Épreuve du labyrinthe; Brno, CDK, v tisku)

Překlady z hebrejštiny

Kenan, Amos: Cesta do Ejn Charod (Ha-derech le-Ejn Charod; N, Praha, Ivo Železný 1993)
Grossman, David: Viz: Láska (Ajen erech: ahava; R, Praha, Mladá fronta 1996)
Agnon, Šmuel Josef: Šátek a jiné povídky (Ha-mitpachat; VP, Praha, Mladá fronta 1999)
Šacham, Natan: Rosendorfovo kvarteto (Reviijat Rozendorf; R, Praha, Paseka 2001)
Grossman, David: Mít s kým běžet (Mišehu laruc ito; Praha, Mladá fronta 2010)

Překlady z jidiš

Majsebuch aneb Kniha jidiš legend a příběhů, jak ji roku 5362/1602 vydal v Basileji Jaakov bar Avraham (Ejn šön majsebuch; Plzeň, Jindřich Vacek 2005, 2. díl 2006)

Překlady z rumunštiny

Vasilake, Vasile: Elegie pro Annu-Marii (Elegie pentru Anna-Maria; NN, Prah, Lidové nakladatelství 1990)
Sebastian, Mihail: Deník 1935-1944 (Jurnal 1935-1944; Praha, Sefer 2004)
Luca, Eugen: Pogrom (Pogrom, Iaşi, duminică 29 iunie 1941; Praha, Argo 2007)
Paler, Octavian: Život na nástupišti (Viaţa pe un peron; Praha, Mladá fronta 2009)
Zografi, Vlad: Polib mě! (Sărută-mă; časopis Tvar 10/2012, úryvek)
Ciobanu, Mircea: Kniha synů (Cartea fiilor; časopis Tvar 10/2012, úryvek)

Překlady z italštiny

Eco, Umberto: Dějiny krásy (La Storia della Bellezza; Praha, Argo 2005, 1 kapitola)
Eco, Umberto: Dějiny ošklivosti (La Storia della Bruttezza; Praha, Argo 2007, 3 kapitoly a asi 1/3 antologie)
Cipolla, Carlo M.: Základní zákony lidské blbosti (Allegro ma non troppo; Praha, Argo 2012)
Eco, Umberto: Dějiny legendárních zemí a míst (La Storia delle terre e dei luoghi leggendari; Praha, Argo 2013, asi 1/3 textu)

Překlady z katalánštiny

Martín, Esteban; Carranza, Andreu: Gaudího klíč (La Clau Gaudí; Praha, Argo 2008; pod pseudonymem Kryštof Kusý)

Překlady z portugalštiny

Coelho, Paulo: Vítěz je sám (O Vencedor está só; Praha, Argo 2009)
Coelho, Paulo: Rukopis nalezený v Akkonu (Manuscrito encontrado em Accra; Praha, Argo 2012)
Coelho, Paulo: Nevěra (Adultério; Praha, Argo 2014)

Překlady ze sardštiny

Arca, Antoni: Když se tančí tango. (N)e(u)rotický jazyk (A ballu tango, (n)e(u)roticalimba; úryvek, in: Host 2014/2; s medailonem autora a úvodem o jazyce)
Falconi, Nanni: Skrýš (Su cuadorzu; úryvek, in: Host 2014/2; s medailonem autora a úvodem o jazyce)
Pintore, Zuanne Frantziscu: Hrobka v Osaně (Sa losa de Osana; úryvek, in: Host 2014/2; s medailonem autora a úvodem o jazyce)

Překlady z polštiny

Hłasko, Marek: Konvertirta z Jaffy (Nawrócony w Jafffie; N, Praha,, Argo 2000)

Překlady z lužické srbštiny

Koch, Jurij: Kotjatkova podivná láska (Kotjatkowa dźiwna lubosć; Tvar č. 36 ze dne 8. 11. 1990)

poslední aktualizace: 30.8.2015