Urbanová Lenka

Urbanová Lenka* 22. 10. 1970 Praha

překladatelka z angličtiny

Rozená Sobotová, manželka překladatele Miloše Urbana (*1967). Po maturitě na gymnáziu v Praze (1989) začala začala studovat na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, 1993-94 studovala na univerzitě v Bostonu v USA, kde získala titul BA, 1996 dokončila studium v Praze a získala titul Mgr. Od 1996 pracuje jako redaktorka v nakladatelství Argo v Praze. Překládá z angličtiny.

Překlady z angličtiny

Foley, Robert: Lidé před člověkem (Humans before humanity; LF, Praha, Argo 1998)
Miller, Andrew: Důmyslná bolest (Ingenious pain; R, Praha, Mladá fronta 1999)
Sanders, Lawrence: McNallyho tajemství (McNally's Secret; R, Praha, Melantrich 1993, jako Lenka Sobotová)
Singer, Isaac Bashevis: Vášně a jiné povídky (Passions (and other stories); PP, Praha, Argo, 2000, + Antonín Přidal, Lucie Simerová)
Tremain /Tremainová/, Rose: Navrácená milost (Restoration; R, Praha, Mladá fronta 1997)
Weldon /Weldonová/, Fay: Trable (Trouble; R, Praha, Melantrich 1995, jako Lenka Sobotová)
Winterson /Wintersonová/, Jeanette: Na světě nejsou jen pomeranče (Oranges are not the only fruit; R, Praha, Argo 1998)
Winterson /Wintersonová/, Jeanette: Vášeň (Praha, Argo 2000)