Uličný Oldřich

Uličný Oldřich* 29. 9. 1936 Pravčice (u Kroměříže)

jazykovědec, vysokoškolský pedagog, překladatel z ruštiny a dalších slovanských jazyků (polštiny, slovenštiny, srbocharvátštiny)

Po maturitě (1954) na gymnáziu v Kroměříži studoval v letech 1954-58 bohemistiku na Vysoké škole pedagogické v Olomouci a 1958-62 rusistiku na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci; 1963-66 absolvoval postgraduální studium matematické lingvistiky; roku 1969 získal titul PhDr. V letech 1958-61 vyučoval na vojenské škole v Moravské Třebové a 1961-72 byl odborným asistentem na Pedagogické fakultě v Hradci Králové. Po vynuceném odchodu z místa vysokoškolského učitele pracoval 1972-90 v oblasti informatiky v Hradci Králové, od 1977 v Praze. Roku 1990 začal působit na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, 1991 získal titul DrSc., 1992 se stal docentem a 1994 profesorem, 1991 vedoucím katedry českého jazyka. Ve vědecké a odborné práci se zaměřuje především na problematiku bohemistickou a obecně lingvistickou a na teorii překladu. Autor odborných prací, např. Jazyk a styl v práci s textem (1980), Čítanka bulharské literatury (1983), Instrumentál v struktuře české věty (1984), Práce s informacemi (1984, s V. Vozničkou a V. Smetáčkem), Mluvnice češtiny (1986, spoluautor), Prostor pro jazyk a styl. Lingvostylistické analýzy současné české prózy pro děti a mládež (1987 a 1994, s J. Horákem), Částice a překlad ze slovenštiny (1992).

Překlady z polštiny

Czubak, C.: Koncert pro číslo jednací (Koncert na liczbę dziennika; D, Praha, Ústřední dům armády 1974)
Dolęgowski, A.: Výslech (Przesłuchanie; D, Praha, Ústřední dům armády 1974)

Překlady z ruštiny

Dosžanov, D.: Kumys (Kumys; P, in: Bílá velbloudice, Praha, Lidové nakladatelství 1981)
Sokpakbajev, B.: Bělohřívák (Belaja griva; P, in: Bílá velbloudice, Praha, Lidové nakladatelství 1981)
Strugackij, Arkadij Natanovič- Strugackij, Boris Natanovič: Druhá invaze Marťanů (Vtoroje našestvie Marsjan; N, in: Pozemšťané a mimozemšťané, Praha, Svoboda 1981)
Strugackij, Arkadij Natanovič- Strugackij, Boris Natanovič: Pokus o útěk (Popytka k begstvu; N, in: Experiment člověk, Praha, Svoboda 1983)
Štemler, Il'ja Petrovič: Taxislužba (Taksopark; R, Praha, Lidové nakladatelství 1984)
Tublin, Valentin Solomonovič: Rozhodnutí (Dokazatelstva; PP, Praha, Lidové nakladatelství 1978)

Překlady ze slovenštiny

Žarnay, Jozef: Tajemství Dračí stěny (Tajomstvo Dračej steny; R, Praha, Albatros 1981)

Překlady ze srbocharvátštiny

Kosier, B.: Vládce blesku (Gospoda munije; P, premiéra Praha, Československý rozhlas 1977)
Lebović, D.: Maják (Svetionik; D, in: Maják / Panna č. 21, Praha, Dilia 1976)
Lebović, D.: Panna č. 21 (Lutka; D, in: Maják / Panna č. 21, Praha, Dilia 1976)
Petrović, Z.: Přátelé strašáci (A nad Banaton strašila; D, premiéra Praha, Československý rozhlas 1978)