Uhlíř Kamil

Uhlíř Kamil* 12. 7. 1923 Brno
† 1983

překladatel ze španělštiny

Vystudoval romanistiku (PhDr., CSc.). Působil jako diplomat, později byl vědeckým pracovníkem Československé akademie věd. Od počátku 70. let vykonával dělnická povolání. Napsal vysokoškolskou učebnici Nástin dějin argentické literatury od počátků do roku 1910. Překládal beletrii ze španělštiny

Překlady ze španělštiny

Benedetti, Mario: Chvíle oddechu (La Tregua; R, Praha, Odeon 1967)
Borges, Jorge Luis: Nesmrtelnost (VP, Praha, Hynek 1999)
Borges, Jorge Luis: Zrcadlo a maska (Praha, Odeon 1989 + Josef Forbelský, František Vrhel)
Cortázar, Julio: Pronásledovatel (Bestiario; PP, Praha, Odeon 1966)
Cortázar, Julio: Změna osvětlení (VP, Praha, Odeon 1990 + Bohumila Zímová, Hedvika Vydrová)
Herrera Petere, José: Vrcholky Extremadury (Cumbres de Extremadura; Praha, Naše vojsko 1951)
Payró, Roberto Jorge: Kariéra (Divertidas; R, Praha, Odeon 1966)
Varela, Alfredo: Temná řeka (El río oscuro; R, Praha, SNKLU 1962)