Týmlová Šárka

Týmlová Šárka* 7. 6. 1952 České Budějovice

překladatelka z němčiny

Po maturitě na Střední všeobecně vzdělávací škole v Českých Budějovicích studovala v letech 1970-75 ruštinu, němčinu a dějiny umění Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; roku 1977 získala titul PhDr. V letech 1975-2001 působila jako učitelka v Českých Budějovicích. Překládá poezii i prózu z němčiny a ruštiny, překlady publikuje především časopisecky.

Překlady z němčiny

Kahlau, Heinz: Uprostřed lidí (VB, Světová literatura, 6/1987)
Hamann /Hamannová/, Brigitte: Alžběta, císařovna proti své vůli (Elisabeth, Kaiserin wider Willen; LF, Praha, Odeon 1997, + Věra Macháčková-Riegrová [text], [Šárka Týmlová verše])