Tvaroh Přemysl

Tvaroh Přemysl* 22. 10. 1922

překladatel z angličtiny

(Působil jako redaktor. Napsal knihu reportáží o Americe Tam v Americe, 1962). Překládal z angličtiny, méně z němčiny; řada překladů povídek vyšla v revui Světová literatura.)

Překlady z angličtiny

Carver, Raymond: Tak co je? (What Is It?; P, Světová literatura, 5/1981)
Effinger, George Alec: Myslím, že i my.... (And Us, Too, I Guess; P, Světová literatura, 1/1978)
Cheever, John: Klenoty rodiny Cabotových (The Jewels of the Cabots; P, Světová literatura, 1/1979)
Johnson, Curt(ils Lee): Na cizím pozemku (Trespasser; P, Světová literatura, 5/1981)
Neugeboren, Jay (Michael): O mladých amerického velkoměsta (Corky's Brother, VP, Světová literatura, 4/1972)
Williams, Tennessee: Korouhev (Oriflamme; P, Světová literatura, 6/1975)