Tůmová Miroslava

Tůmová Miroslava* 5. 8. 1917

překladatelka z angličtiny, němčiny a dalších jazyků

Používala rovněž příjmení Gregorová. Působila jako tlumočnice. Překládala resumé i celé publikace z češtiny do angličtiny a němčiny. Do češtiny překládala z angličtiny, francouzštiny, italštiny, němčiny a španělštiny odbornou literaturu, hlavně publikace z oblasti dějin umění. Uměleckou literaturu překládala především z angličtiny a němčiny, žánrově se zaměřovala hlavně na divadelní hry a románovou tvorbu.

Překlady z angličtiny

Brontë /Brontëová/, Anne: Dvojí život Heleny Grahamové (The Tenant of Wildfell Hall; R, Praha, Mladá fronta 1975, jako Miroslava Gregorová = Alena Maxová)
Cole, Lester: Květy a kořeny (The Blossom and the Roots; D, Praha, Dilia 1959, jako Miroslava Gregorová)
Cole, Lester: První dáma v Mordasově (Mistress of Mordasov; D, Praha, Dilia 1963, jako Miroslava Gregorová)
Cribb, Joe: Peníze (Money; LF, Praha, Fortuna Print 1993)
Drabble /Drabbleová/, Margaret: Dotek lásky (The Millstone, R, Praha, Mladá fronta 1976, jako Miroslava Gregorová = Alena Maxová)
Gombrich, Ernst Hans: Příběh umění (The Story og Art; LF, Praha, Odeon 1992; Praha, Argo 1997)
Gombrich, Ernst Hans: Umění a iluze (Art and Illusion; LF, Praha, Odeon 1985)
Mayfield, Julian (Harold): Město doutná (The Grand Parade (also as Nowhere Street); R, Praha, Nakladatelství politické literatury 1965, jako Miroslava Gregorová)

Překlady z němčiny

Schneider, Rolf: Nibelungova smrt (Der Tod des Nibelungen; R, Praha, Svoboda 1975)
Steinberg, Werner: Den je zamilován do noci (Der Tag ist in die Nacht berliebt; R, Praha, Svoboda 1976)