Tumlíř Jan

Tumlíř Jan* 18. 8. 1926 Praha
† 21. 6. 1985 Genève (Ženeva, Švýcarsko)

ekonom, literát, překladatel z angličtiny

Během studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se věnoval literární tvorbě, časopisecky publikoval básně, povídky a eseje. Roku 1948 uprchl do Západního Německa. V letech 1952-57 působil jako redaktor, později jako vedoucí kulturního oddělení rozhlasové stanice Svobodná Evropa; připravoval vydání antologií exilové poezie a prózy (Neviditelný domov, 1954, Peníz exulantův, 1956), vlastní básnickou tvorbu shrnul do sbírky Hořká voda (New York 1957). V USA studoval od 1957 ekonomii na Yaleské univerzitě, kde po absolutoriu dva roky přednášel. Roku 1964 se stal ředitelem výzkumné sekce GATT v Ženevě. Autor řady odborných prací z oblasti ekonomie. Nečetné překlady poezie z angličtiny vycházely v exilových časopisech.

Překlady z angličtiny

Gregory, Horace (Victor): Každý otevře dveře listonoši (The Postman's Bell Is Answered Everywhere; B, Svědectví, 1(5)/1958)
Gregory, Horace (Victor): Monolog prodavače (Four Monologues from The Passion of M'Phail - I; B, Svědectví, 1(5)/1958)
Jeffers, Robinson: Budu se čistě smát (I Shall Laugh Purely; B, Kvart, 5/1947-1948)
Jeffers, Robinson: Nové zbrojení (Rearmament; B, Kvart, 5/1947-1948)
Patchen, Kenneth: Sedm milostných básní (VB, Svědectví, 3(7)/1958-1959)