Třísková Hana

Třísková Hana* 4. 6. 1958 Turnov

sinoložka-lingvistka, překladatelka z čínštiny

Rozená Kešnerová. Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor vědecké informace a knihovnictví (1981) a sinologii (1983). Od 1982 pracuje v Orientálním ústavu Akademie věd České republiky. V letech 1983-85 absolvovala postgraduální studium na katedře čínského jazyka a literatury Pekingské univerzity. Po návratu se začala věnovat lingvistice, zaměřila se na fonetiku mluvené moderní čínštiny (větnou prozodii). 1988 získala titul PhDr. Dva roky externě vyučovala moderní čínštinu na Jazykové škole v Praze. Pro kurz čínštiny při Orientálním ústavu, který vedla, zpracovala materiál pro výuku fonetiky. Od 1993 vyučuje češtinu v kurzech organizovaných Česko-čínskou společností pro Číňany, zpracovává učebnici češtiny pro potřebu těchto kurzů. Od 1997 vyučuje fonetiku moderní čínštiny na Ústavu Dálného východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Pracuje na projektu rytmické analýzy mluvené čínštiny pomocí počítačového programu a na čínsko-česko-anglickém slovníku lingvistických termínů. Překládá čínskou poezii.

Překlady z čínštiny

Zhang Dan: Malé příběhy k obrazům (9 BB k obrazům v katalogu malířky, Praha, vlastním nákladem autorky 1995)
Li Po: Ke třem soutěskám (B, Nový Orient, 3/1986)
Čínská poezie na přelomu 70. a 80. let (VB, Nový Orient, 3/1993, + Lucie Borotová)
Zamlčené básně (VB, Nový Orient, 3/1995)