Topol'ská Lucy

Topol'ská Lucy* 31. 12. 1933 Olomouc

vysokoškolská pedagožka, poekladatelka z nimeiny

Rozená Hrbková. Po maturitě (1952) na Slovanském gymnáziu v Olomouci studovala 1952-55 němčinu a ruštinu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a 1955-57 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 1957-65 pracovala jako knihovnice ve Státní vědecké knihovně v Olomouci. 1965 se stala odbornou asistentkou na katedře germanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 1968 získala titul PhDr., 1982 titul CSc. a roku 1989 se stala docentkou. Zabývá se dějinami německé literatury, především literaturou 18. století a německy psanou literaturou českých zemí. Překládá z němčiny, zejména uměleckou a esejistickou prózu.

Ocenění za překlady:
Tvůrčí odměna Českého literárního fondu a Obce překladatelů v r. 1998
Ocenění a stipendium Nadace Roberta Bosche (Stuttgart) a Institutu Ludvíka Kundery v r. 2000.
Prémie Spolkového kancléřství Rakouské republiky za překlady rakouské literatury.

 

Překlady z němčiny

Boerner, Peter: Goethe (Goethe; monografie, Olomouc, Votobia 1996)
Celan, Paul: Rozhovor v horách (Gespräch im Gebirg; E, Světová literatura, 5/1993)
Ebner-Eschenbach, Marie von: Má dětská léta (Meine Kinderjahre; životopisné črty; Brno, Barrister & Principal 2005)
Ebner-Eschenbach, Marie von: Z mých dětských a učednických let (Aus meinen Kinder- und Lehrjahren; autobiogr. erta. In: Proglas. Lit. a kult. příl. Revue Politika, 2005, č. 5/6)
Frischmuth /Frischmuthová/, Barbara: Stín ztrácející se v slunci (Das Verschwinden des Schattens in der Sonne; R, Praha, Odeon 1991)
Grab, Hermann: Měsíční noc (Die Mondnacht; P, Světová literatura, 2/1993)
Grass, Günter: Setkání v Telgte (Treffen in Telgte; P, Světová literatura, 2/1995 [čtyři kapitoly povídky])
Härtling, Peter: Hubert aneb Návrat do Casablanky (kapitola z knihy Hubert oder Die Rückkehr nach Casablanca; Světová literatura, 2/1993)
Härtling, Peter: Srdeční stěna (Herzwand; R, Olomouc, Votobia 1999)
Hofmann, Gert: Pocity na venkově (Empfindungen auf dem Lande; P, in: Stísněnost komunikace, Světová literatura, 3/1994)
Hofmann, Gert: Stísněnost (Die Enge; P, in: Stísněnost komunikace, Světová literatura, 3/1994)
Hofmann, Gert: Tolstého hlava (Tolstois Kopf; P, in: Stísněnost komunikace, Světová literatura, 3/1994)
Horváth, Ödön von: Století ryb (Jugend ohne Gott / Ein Kind unserer Zeit; RR, Praha, Odeon 1984; Praha, Odeon 1986)
Kaiser, Regine; Karlstedt, Uwe: Nepřátelé a láska (Zwölf heisst Ich liebe dich; R, Praha, Eroika 2005)
Kock, Erich: Goethe a katolicismus (Goethe und der Katholizismus; esej. In: Dějiny kultury a civilizace Západu v 19. století, Brno, CDK 2002)
Köhler, Joachim: Zarathustrovo tajemství (Zarathustras Geheimnis; monografie, Olomouc, Votobia 1995, část překladu)
Küng, Hans: Mozart. Stopy transcendence (Mozart. Spuren der Transzendenz; esej, Brno, CDK 2002)
Kurban Said: Alí a Nino (Ali und Nino; R, Praha, Abonent ND 2006)
Neumann, Robert: Děti Vídně (Die Kinder von Wien; P, Olomouc, Votobia 1997)
Pedretti /Pedrettiová/, Erica: Nechte být, paní Smrti (Engste Heimat; R, Olomouc, Votobia 1997)
Perutz, Leo: Mistr Posledního soudu (Der Meister der Jüngsten Tages; R, Olomouc, Votobia 1998)
Slovník světového malířství (Das große Lexikon der Malerei; encyklopedie, Praha, Odeon - Artia 1991, část překladu, písmena M-P)
Strelka, Joseph P.: Literatura a KGB (Literatur und KGB; esej. In: Proglas, 11 (2000), č. 9.)
Strelka, Joseph P.: Literatura a politika. Pohledy z literárněvidné perspektivy (Literatur und Politik; eseje, Brno, CDK 2001)
Tietz, Gerold: Česká fuga (Böhmische Fuge; R, Olomouc, nakl. Monse, UP Olomouc, 2005)
Vogt, Walter: Wiesbadenský kongres (Wiesbadener Kongreß; R, Praha, Odeon 1987)
Wagnerová, Alena: V ohnisku nepokoje. Hermann Kafka a jeho rodina (Die Familie Kafka aus Prag; monografie, Praha, Prostor 2003)
Weiskopf, Franz Carl: Literární nájezdy (Literarische Streifzüge; literární kritiky, Praha, Lidové nakladatelství 1976, část překladu)
Zischler, Hanns: S Kafkou do kina (Kafka geht ins Kino; monografie, Praha, Prostor 2004)

 

poslední aktualizace. 11.1.2007