Synek Lubomír

Synek Lubomír



* 18. 4. 1949 Liberec

překladatel z angličtiny

Po maturitě (1967) na střední všeobecně vzdělávací škole v Liberci studoval v letech 1967-72 obor knihovnictví a vědecké informace na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy; roku 1979 získal titul PhDr. Překládá z angličtiny, zaměřuje se na dramatickou tvorbu a beletrii. Na překladech spolupracuje s manželkou Helenou Synkovou (*1948), podepisují je Helena a Lubomír Synkovi.

Překlady z angličtiny

Allbeury, Ted: Jak plyne čas (As Time Goes By; R, Praha, Dekon 1995, + Helena Synková, jako Helena a Lubomír Synkovi)
Allbeury, Ted: Ukažte mi hrdinu (Show Me a Hero; R, Praha, Dekon 1994, + Helena Synková, jako Helena a Lubomír Synkovi)
Bennett, Alan: Šílenství Jiřího III. (The Madness of George III; D, Praha, DILIA 1994, + Helena Synková, jako Helena a Lubomír Synkovi)
Dubus, Andre: Táta na zimu (The Winter Father; P, Světová literatura, 2/1989, + Helena Synková, jako Helena a Lubomír Synkovi)
Durang, Christopher (Ferdinand): Nevyléčitelní (Beyond Therapy; D, Praha, DILIA 1991, + Helena Synková, jako Helena a Lubomír Synkovi)
Fugard, Athol: Pouto krve (Blood Knot; D, Praha, DILIA 1980, + Helena Synková, jako Helena a Lubomír Synkovi)
Fugard, Athol: Pouť do Mekky (Road to Mecca; D, Praha, DILIA 1989, + Helena Synková, jako Helena a Lubomír Synkovi)
Hibberd, Jack: Rozlet fantazie (A Stretch of the Imagination; D, Praha, DILIA 1985, + Helena Synková, jako Helena a Lubomír Synkovi)
Churchill, Donald: Natěrač (The Decorator; D, Praha, DILIA 1991, + Helena Synková, jako Helena a Lubomír Synkovi)
Lambert, Eric: Ballarat (Ballarat; R, Praha, Dekon 1993, + Helena Synková, jako Helena a Lubomír Synkovi)
Mailer, Norman: Evangelium podle Syna (The Gospel According to the Son; R, Praha, BB-art 2000, + Helena Synková, jako Helena a Lubomír Synkovi)
Mamet, David (Alan): Americký buvol (American Buffalo; D, Praha, DILIA 1985, + Helena Synková, jako Helena a Lubomír Synkovi)
Patrick, John: Rajčatům se letos nedaří (Bad Year for Tomatoes; D, Světová literatura, 4/1984, + Helena Synková, jako Helena a Lubomír Synkovi; Praha, DILIA 1986, + Helena Synková, jako Helena a Lubomír Synkovi)
Poliakoff, Stephen: Volání za řekou (Shout Across the River; D, Praha, DILIA 1986, + Helena Synková, jako Helena a Lubomír Synkovi)
Rutherfurd, Edward: Hvozd (The Forest; R, Praha, BB-art 2001, + Helena Synková, jako Helena a Lubomír Synkovi)
Soyinka, Wole: Bratr Jero v nesnázích (The Trials of Brother Jero; D, Bratr Jero v nesnázích / Proměna bratra Jera, Praha, DILIA 1988, + Helena Synková, jako Helena a Lubomír Synkovi)
Soyinka, Wole: Proměna bratra Jera (Jero's Metamorphosis; D, Bratr Jero v nesnázích / Proměna bratra Jera, Praha, DILIA 1988, + Helena Synková, jako Helena a Lubomír Synkovi)
Soyinka, Wole: Silnice (The Road; D, Praha, DILIA 1979, + Helena Synková, jako Helena a Lubomír Synkovi)
Stewart, Douglas: Ned Kelly (Ned Kelly; D, Praha, DILIA 1981, + Helena Synková, jako Helena a Lubomír Synkovi)