Sulovský Petr

Sulovský Petr* 21. 2. 1952 Olomouc

překladatel z angličtiny

Po maturitě (1970) na střední všeobecně vzdělávací škole v Olomouci studoval na Univerzitě J. E. Purkyně (Masarykově univerzitě) v Brně geologii na Přírodovědecké fakultě (1973-75, RNDr. 1978) a současně překladatelství na Filozofické fakultě (1972-73). V letech 1975-93 byl výzkumným pracovníkem ve Výzkumném a vývojovém ústavu Československého uranového průmyslu, od roku 1994 působí jako vědecký pracovník na katedře mineralogie, petrologie a geochemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V překladech z angličtiny se zaměřuje na moderní angloamerickou poezii a prózu a švédskou poezii 1. poloviny 20. století. Překlady poezie publikoval časopisecky (Divoké víno) a v samizdatu (mimo jiné pod pseudonymem Petr Rieger v edici Enato, kterou vydával Rostislav Dušek v Olomouci). Kromě překladů krásné literatury se zabývá i technickým překladem.

Překlady z angličtiny

E. S. Výbor z poezie Edith Södegranové (VB, [Brno], Petr Sulovský 1975)
Labyrint srdce. Výbor z angloamerické poezie sestavil a přeložil ku potěše sobě a svým přátelům k Vánocům 1974 (VB, [Brno], Petr Sulovský 1974)
Miller, Henry (Valentine): Černé jaro (Black Spring; PP, Olomouc, Votobia 1995)
Miller, Henry (Valentine): Kniha přátel (Henry Miller's Book of Friends; LF, Olomouc, Votobia 1997)