Stromšík Jiří

Stromšík Jiří* 1. 4. 1939 Krhová u Valašského Meziříčí

germanista, překladatel z němčiny

Vystudoval obory němčina a čeština na FF University Palackého v Olomouci. 1964-69 aspirantem, později odborným asistentem na Filosofické fakultě UPJŠ v Prešově; 1968 získal na FF UK titul PhDr. a CSc. za monografii o Maxi Frischovi (školitel Eduard Goldstücker). 1969-74 odb. as. na katedře germanistiky FF UK v Praze; 1974-85 učitel na jazykové škole; 1985-90 redaktor nakladatelství Odeon. Od 1990 znovu na FF UK, 1996 jmenován docentem, 2004 profesorem. Od 2009 v důchodu. Ve vědecké práci se soustřeďuje na německou literaturu zejména období baroka, moderny, avantgardy a konservativní revoluce. Překládá z němčiny beletrii a odbornou duchovědnou literaturu. Manžel překladatelky Evy Pátkové.

Ocenění:
1994 - Cena Josefa Jungmanna
1999 - Österreichischer Staatspreis für literarische Übersetzer
2008 - Státní cena za překladatelské dílo

Překlady z němčiny

Becher, Ulrich: Williamovo Ex-Casino (William´s Ex-Casino; Praha, Svoboda 1977)
Muschg, Adolf: Léto ve znamení zajíce (Im Sommer des Hasen; Praha, Svoboda 1978, pod jménem Eva Pátková)
Handke, Peter: Krátký dopis na dlouhou rozloučenou (Der kurze Brief zum langen Abschied; in: Týž: Nežádané neštěstí, Praha, Odeon 1980)
Walser, Martin: Prchající kůň. Gallistlova nemoc (Das fliehende Pferd. Die Gallistl´sche Krankheit; Praha, Svoboda 1981)
Lenz, Siegfried: Tak hezky bylo v Šulákově (So zärtlich war Suleyken; Praha, Vyšehrad 1982)
Canetti, Elias: Zaslepení (Die Blendung; Praha, Odeon 1984)
Winckelmann, Johann Joachim: Dějiny umění starověku. Stati (Geschichte der Kunst des Altertums. Aufsätze; Praha, Odeon 1986)
Stanzel, Franz K.: Teorie vyprávění (Theorie des Erzählens; Praha, Odeon 1988)
Canetti, Elias: Tajné srdce hodin (výbor z: Die Provinz des Menschen. Das Geheimherz der Uhr. Aufzeichnungen 1942-1985; Praha, Odeon 1989)
Frisch, Max: Pan Biedermann a žháři (Herr Biedermann und die Brandstifter; předpremiéra: Městská divadla pražská: Rokoko 17.11.1989, veřejná premiéra 5.1.1990)
Canetti, Elias: Masa a moc (Masse und Macht; EE, Praha, Arcadia 1994)
Canetti, Elias: Zachráněný jazyk (Die gerettete Zunge; Praha, Hynek 1995)
Canetti, Elias: Pochodeň v uchu (Die Fackel im Ohr; Praha, Hynek 1996)
Canetti, Elias: Hra očí (Das Augenspiel; Praha, Hynek 1998)
Curtius, Ernst Robert: Evropská litertura a latinský středověk (Europäische Literatur und Lateinisches Mittelalter; Praha, Triáda 1998, + Jiří Pelán, Irena Zachová, s. 203-431)
Hocke, Gustav René: Svět jako labyrint. Manýrismus v literatuře (Die Welt als Labyrint. Manierismus in der Literatur; Praha, Triáda – H & H 2001, přel. Miloslava Neumannová, Anita Pelánová, Jiří Pelán, Jaromír Povejšil, Jiří Stromšík (s. 424-493))
Kafka, Franz: Povídky II: Popis jednoho zápasu a jiné texty z pozůstalosti (Nachgelassene Schriften und Fragmente in der Fassung der Handschriften I-II; Praha, Nakladatelství Franze Kafky 2003)
Kafka, Franz: Povídky III: Manželský pár a jiné texty z pozůstalosti (Nachgelassene Schriften und Fragmente in der Fassung der Handschriften II; Praha, Nakladatelství Franze Kafky 2003)
Canetti, Elias: Hlasy Marrákeše: Zápisky po jedné cestě. Svědomí slov (Die Stimmen von Marrakesch. Aufzeichnungen nach einer Reise. Das Gewissen der Worte; Praha, Prostor 2005)
Grass, Günter: Jako rak (Im Krebsgang; Brno, Atlantis 2005)
Grass, Günter: Při loupání cibule (Beim Häuten der Zwiebel; Brno, Atlantis 2007)
Enzensberger, Hans Magnus: Eseje (Červený Kostelec, Pavel Mervart 2008)
Grass, Günter: Příběhy z temné komory (Die Box. Dunkelkammergeschichten; Brno, Atlantis 2011)
Grass, Günter: Lokální umrtvení (Örtlich betäubt; Brno, Atlantis 2012)
Krolop, Kurt: O pražské německé literatuře (Über die Prager deutsche Literatur; Praha, Nakladatelství Franze Kafky 2013)

poslední aktualizace: 22.9.2014