Štorm Břetislav

Štorm Břetislav* 4. 4. 1916 Vilentice (u Náchoda)
† 11. 8. 1974 Praha

překladatel z francouzštiny

Většinu života se věnoval překladatelské činnosti ve svobodném povolání. V 50. letech vedl překladatelskou sekci Svazu spisovatelů, potom krátce pracoval v redakci Našeho vojska. Překládal z francouzštiny, zaměřoval se na literaturu 19. století, zvláštní pozornost věnoval dílu G. de Maupassanta a E. Zoly.

Překlady z francouzštiny

Dumas, Alexandre st.: Králův klenotník (Ascanio ou l'orfèvre du roi; R, Praha, Mladá fronta 1974)
Goncourt, Edmond a Jules: Renáta Mauperinová (Renée Mauperin; R, Praha, Mladá fronta 1964, + Eva Sgallová)
Lanoux, Armand: Miláček Maupassant (Maupassant le Bel-ami; R, Praha, Odeon 1985)
Martin Du Gard, Roger: Starosvětská Francie (Vieille France; N, Praha, Československý spisovatel 1963)
Martin du Gard, Roger: Thibaultové I.-III. (Les Thibault; R, Praha, SNKLHU 1959, + Marie Veselá[3. díl]; Praha, Odeon 1967)
Maupassant, Guy de: Dědictví (L'Héritage; P, Praha, Československý spisovatel 1961)
Maupassant, Guy de: Kulička (Boule de suif; P, in: Výbor z díla I., Praha, Svoboda 1950; in: Kulička a jiné povídky, Praha, SNKLHU 1956)
Maupassant, Guy de: Miláček (Bel-Ami; R, Praha, SNKLHU 1955; Praha, SNKLHU 1956; in: Neděle pařížského měštáka, Praha, Naše vojkso 1958; Praha, SNKLHU 1959; Praha, Mladá fronta 1967; Praha, Odeon 1968; Praha, Odeon 1972)
Maupassant, Guy de: Mládenec paní Hussonové a jiné povídky (VP, SNKLHU 1960)
Maupassant, Guy de: Neděle pařížského měšťáka (Miláček / Povídky / Literární studie / Črty / Poznámky z cest / Korespondence) (výbor z díla [R, VP, studie korespondence], Praha, Naše vojsko1958)
Maupassant, Guy de: Nezvaní hosté (VP, Praha, Naše vojsko 1953, + Miroslav Drápal, Miloslav Jirda)
Maupassant, Guy de: Petr a Jan. Studie, črty a korespondence (Pierre et Jean; R, in: Výbor z díla II., Praha, Svoboda 1950; in: Petr a Jan / Studie, črty a korespondence, Praha, SNKLHU 1957)
Maupassant, Guy de: Příběhy plné lásky (VP, Praha, Svoboda 1969)
Maupassant, Guy de: Slečna Fifi (Mademoiselle Fifi; P, in: Výbor z díla I., Praha, Svoboda 1950; in: Kulička a jiné povídky, Praha, SNKLHU 1956)
Maupassant, Guy de: Strach (VP, Praha, Lidové nakladatelství 1971, + Luděk Kárl, Oskar Reindl)
Maupassant, Guy de: Studie, črty a korespondence (korespondence [z Oeuvres complètes], in: Petr a Jan / Studie, črty a korespondence, Praha, SNKLHU 1957)
Maupassant, Guy de: U Tellierů (La maison Tellier; P, in: Výbor z díla I., Praha, Svoboda 1950; in: Kulička a jiné povídky, Praha, SNKLHU 1956)
Maupassant, Guy de: Vášeň a jiné povídky (VP, Praha, Lidové nakladatelství 1973; Praha, Lidové nakladatelství 1977)
Maupassant, Guy de: Věno a jiné povídky (VP, Praha, Odeon 1969)
Maupassant, Guy de: Yvetta (Yvette; P, in: Yvetta a jiné povídky, Praha, Odeon 1967; Praha, Mladá fronta 1976)
Maupassant, Guy de: Z Paříže a venkova (VP, Praha, SNKLU 1965)
Maupassant, Guy de: Zbabělec a jiné povídky (VP, Praha, Odeon 1968)
Maurois, André: Lélia neboli Život George Sandové (Lélia ou la Vie de George Sand; R, Praha, Odeon 1966)
Stendhal: Lucien Leuwen. Rudá a bílá (Lucien Leuwen. Le Rouge et le blanc; R, Praha, Mladá fronta 1951, + Miroslav Drápal; Praha, Mladá fronta 1955, + Miroslav Drápal; Praha, Odeon 1968, + Miroslav Drápal; Praha, Odeon 1974, + Miroslav Drápal)
Stendhal: Věznice parmská (La chartreuse de Parme; R, Praha, Mladá fronta 1973)
Stendhal: Život Henry Brularda (Vie de Henry Brulard; R, in: Výbor z díla. 1. Praha, Svoboda 1951; Praha, Mladá fronta 1958; jako Život Henryho Brularda in: Život Henryho Brularda / Egotistické vzpomínky, Praha, SNKLHU 1960)
Stendhal: Egotistické vzpomínky (Souvenirs d'égotisme; autobiografie, in: Život Henryho Brularda / Egotistické vzpomínky, Praha, SNKLHU 1960)
Zola, Émile: Tereza Raquinová (Thérèse Raquin; R, Praha, Odeon 1966, + Eva Sgallová; Praha, Práce 1970, + Eva Sgallová)
Zola, Émile: U štěstí dam (Au bonheur des dames; R, Praha, Odeon 1966; Praha, Odeon 1969)