Stárková Blanka

Stárková Blanka


* 9. 10. 1944 Praha

rozhlasová redaktorka, rozhlasová a kulturní publicistka, překladatelka ze španělštiny

Po maturitě (1962) na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze studovala v letech 196268 obor španělština - výtvarná výchova na Filozofické fakultě a v letech 198489 na Fakultě žurnalistiky Univerzity Karlovy; roku 1989 získala titul PhDr. Od roku 1970 působí jako redaktorka v Československém, respektive Českém rozhlasu v Praze, nejprve v redakci vysílání do Latinské Ameriky, od roku 1990 v literární redakci, od roku 1999 jako šéfredaktorka Českého rozhlasu 3 – Vltava, od roku 2002 v redakci speciálních projektů téže stanice; věnuje se literárním rozhlasovým pořadům a kulturní publicistice. Překládá ze španělštiny (próza, drama, film).

Překlady ze španělštiny

García Márquez, Gabriel: V tomhle městečku se nekrade (VP [ze souborů Los funerales de la Mamá Grande / La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de suabuela desalmada]; Praha, Odeon 1979, + Hana Posseltová)
García Márquez, Gabriel: Dobrý Blacamán, prodavač zázraků (El buen Blacamán, vendedor de milagros; P, Světová literatura, 1/1980)
García Márquez, Gabriel: Jeden z těchto dní (Uno de estos días; P, Světová literatura, 1/1980)
García Márquez, Gabriel: Montielova vdova (La vidua de Montiel; P, Světová literatura, 1/1980)
García Márquez, Gabriel; Mendoza, Plinio Apuleyo: Vůně gujávy (rozhovory, Kmen 25-35/1983)
Laforet /Laforetová/, Carmen: Nic (Nada; Praha, R, Odeon 1984)
Sastre, Alfonso: Fantastická tragedie o cikánce Celestině (Tragedia fantástica de la gitana Celestina; D, Praha, Dilia 1985)
Delibes, Miguel: Podobenství o trosečníkovi (Parábola del náufrago; N, Praha, Odeon 1986)
García Márquez, Gabriel: Láska za časů cholery (El amor en los tiempos del cólera; R, Praha, Odeon 1988)
Posse, Abel: Psi z ráje (Los perros del paraíso; R, Praha, Odeon 1993)
Fortún /Fortúnová/, Elena: Celie si vymýšlí (Celia lo que dice; próza pro děti, Bratislava, INA 1995)
Ubieto, Reglá - Jover, Seco: Dějiny Španělska (Introducción a la Historia de Espaňa; LF, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1995, + další překladatelé)
Fortún /Fortúnová/, Elena: Celie spisovatelkou (Celia novelista; próza pro děti, Bratislava, INA 1996)
Posse, Abel: Evita (La pasión según Eva; R, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1996)
Valdés /Valdésová/, Zoé: Každý den nic (La nada cotidiana; R, Praha, Mladá fronta 2001)
Cercas, Javier: Vojáci od Salaminy (Soldados de Salamina; R, Praha, Mladá fronta 2004)
García Márquez, Gabriel: Na paměť mým smutným courám (Memoria de mis putas tristes; N, Praha, Euromedia group k.s. – Odeon 2004)
García Márquez, Gabriel: Zpověď trosečníka (Relato de un náufrago; N, Praha, Euromedia Group k.s. – Odeon 2004)
Marías, Javier: Srdce tak bílé (Corazón tan blanco; R, Praha, BB/art 2004)
Marías, Javier: Všechny duše (Todas las almas; R, Praha, BB/art s.r.o. ve spolupráci s nakl. J. Buchal-BB/art 2007)
Cortázar, Julio: Výherci (Los premios; R, Praha, Garamond 2007)
García Márquez, Gabriel: Neuvěřitelný a tklivý příběh o bezelstné Eréndiře a její ukrutné babičce (La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada; P, Praha, Euromedia Group k.s. – Odeon 2008)
García Márquez, Gabriel: Pohřeb Velké matky (Los funerales de la Mamá Grande; P, Praha, Euromedia Group k.s. – Odeon 2008)
Marías, Javier: Černá záda času (Negra espalda del tiempo; R, Praha, BB/art ve spolupráci s nakl. J. Buchal-BB/art 2009)
Méndez, Alberto: Slepé slunečnice (Los girasoles ciegos; P, Praha, Mladá fronta 2011)
Piñeiro /Piñeirová/, Claudia: Tvá (Tuya; R, Praha, nakl. Plus 2012)
Borges, Jorge Luis: Osobní knihovna (Biblioteca personal; E, in: Borges, Jorge Luis: Spisy V., Praha, Argo 2012)
Posse, Abel: Che Guevarův pražský příběh (Los cuadernos de Praga; R, Praha, Garamond 2012)
Bergoglio, Jorge – Skorka, Abraham: O nebi a zemi (Sobre el cielo y la tierra; E, Praha, Paseka 2013; s dalšími překladateli)
Frattini, Eric: Vodní labyrint (El laberinto de agua; R, Mladá Boleslav, Panteon 2013; pod pseud. Theodor Stamm)

poslední aktualizace: 26.2.2015