Stankovič Andrej

Stankovič Andrej* 22. 6. 1940 Prešov (Slovensko)
† 12. 7. 2001 Praha

básník, literární vědec, filmový kritik, překladatel z angličtiny a polštiny

Po maturitě (1957) na jedenáctileté střední škole v Jičíně studoval na Univerzitě Karlově novinářství, 1958 přešel na obor čeština - dějepis (nedokončil), od 1966 studoval knihovnictví a vědecké informace, absolvoval 1975. Do 1989 prošel řadou různých zaměstnání (dělník, laborant, dokumentátor, čerpač, bibliograf, noční hlídač) a podílel se na činnosti disentu. V letech 1990-99 byl vedoucím knihovny a od jara do podzimu 1999 odborným archivářem Kanceláře prezidenta republiky; poté vedl kulturní přílohu Lidových novin. V 60. letech patřil k okruhu spolupracovníků literárního měsíčníku Tvář, kam přispíval filmovými recenzemi, v 70. a 80. letech publikoval filmové kritiky a literárněvědné články v samizdatu, v současnosti přispívá do řady periodik (Film a doba, Host, Iniciály, Literární noviny, Respekt, Revolver Revue, Střední Evropa). Básnická tvorba 60.-80. let byla publikována v samizdatu, oficiálního vydání se dočkala v 90. letech (Noční zvuk pionýrské trubky a Patagonie, samizdat 1979, Praha 1994; Osvobozený Babylon, samizdat 1979, Praha 1992; soubor Variace, Kecybely, Elegie, Nikdycinky, samizdat 1984, Praha 1993), texty vznikající hlavně v 90. letech obsahuje soubor „variací, dedikací, elegií a torz" To by tak hrálo, aby nepřestalo (1995). Diplomová práce Význam Josefa Floriana pro rozvoj české krásné knihy vyšla 1983 v Mnichově a současně rozšířená pod titulem Okradli chudého. Příběh Josefa Floriana v samizdatu, přepracovaná pak oficiálně 1998 Okradli chudého - Příběh Josefa Floriana a jeho díla. Překládal z polštiny a z angličtiny (obvykle se svou manželkou Olgou Stankovičovou, *1945), některé překlady vyšly anonymně nebo pouze pod iniciálami.

Překlady z angličtiny

Lovecraft, H(oward) P(hillips): Dagon (Dagon; P, Revolver Revue, 8/1987; Revolver Revue, 14/1990)
Lovecraft, Howard Phillip: Měsíční močál (The Moon Bog; P, in: Kalendář 1979, Praha, 1979, jako A. S.)
Lovecraft, H(oward) P(hillips): Skrytý běs (The Lurking Fear; P, Revolver Revue, 14/1990)
Lovecraft, H(oward) P(hillips): Šepot ve tmě a jiné hrůzostrašné příběhy (VP, Praha, Mladá fronta 1992, + Jan Balabán, Ludmila Bartošková, Václav Kajdoš, J. F. Pícha-Stockinger [František Jungwirth], Ivan Adamovič)
Lovecraft, H(oward) P(hillips): Účastník slavnosti (The Festival; P, Revolver Revue Jednou nohou, 5/1986; Revolver Revue, 14/1990)

Překlady z polštiny

Miłosz, Czesław: Zotročený duch (Zniewolony umysł; úvahy, Praha, Vyšehrad 1992, + Jindřich Belling)