Sovák Čeněk

Sovák Čeněk* 18. 1. 1923 Praha

překladatel z angličtiny

Navštěvoval v Praze Anglické reálné gymnázium, po jeho zrušení (1941) přešel na reálné gymnázium ve Slovenské ulici, kde roku 1942 maturoval. Studia dějin umění a angličtiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1945-47) nedokončil. Po absolvování vojenské služby se stal roku 1949 překladatelem a tlumočníkem na kanadském vyslanectví v Praze. V letech 1949-60 byl vězněn (1950 odsouzen k trestu smrti, trest změněn na doživotí, 1960 byl propuštěn na amnestii). Do roku 1963 pracoval jako pomocný dělník, 1963-69 se věnoval autorské práci pro rozhlas, 1969-70 byl redaktorem Československého rozhlasu, od 1970 do odchodu do důchodu 1987 pracoval jako topič. Překládal z angličtiny, část jeho překladů vyšla pod vypůjčenými jmény.

Překlady z angličtiny

Clark, Sir Kenneth: Florentské malířství (Florentine Painting; LF [dějiny umění], Praha, V. Žikeš 1948)
Cronin, Archibald Joseph: Příhody z černého kufříku (The Adventures of the Black Bag; PP, Praha, Svoboda 1972; Praha, Knižní klub 1993; Praha, Motto 2001)
Highsmith /Highsmithová/, Patricia: Cizinci ve vlaku (Strangers on a Train; R, in: 3x vražda z posedlosti, Praha, Odeon 1982, + Eva Macourková, [Čeněk Sovák neuveden])
Michael z Albany, princ: Skotsko - zapomenutá monarchie (The Forgotten Monarchy of Scotland; LF, Praha, Volvox globator 2000, + Eva Macourková)
Priestley, John Boynton: Skrytý sen (The Secret Dream; EE, Praha, V. Žikeš 1946)
Prichard /Prichardová/, Katharine Susannah: Sharn, má naděje a láska (Subtle Flame; R, Praha, Svoboda 1975, jako Jaroslav Stoklasa)
Spender, Stephen: Botticelli (Botticelli; LF [umělecká monografie], Praha, V. Žikeš 1947)
Wilson, Derek: Rothschildové - Příběh bohatství a moci (Rothschild - A Story of Wealth anf Power; LF, Praha, Svoboda-Libertas 1993, + Eva Macourková)