Sojka Erich

Sojka Erich* 11. 9. 1922 Ostrava
† 28. 5. 1997 Benešov

překladatel z polštiny

Roku 1949 absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy a od té doby se věnoval překladatelské činnosti ve svobodném povolání. Překládal z polštiny prózu, poezii i drama a to jak z klasické literatury 19. století (A. Mickiewicz, H. Sienkievicz, S. Wyspiański), tak z literatury současné (J. Przyboś, S. Mrożek). Celkem vyšlo asi 60 knižně publikovaných překladů a bylo realizováno asi 300 překladů filmových dialogů a dabingů.

Překlady z polštiny

Bielicki, Marian L.: Bakterie 078 (Bakteria 078; Praha, Naše vojsko 1953)
Boguslawski, Wojciech: Krakowští a horalé (Krakowiacy i górale; hudebně-dramické dílo, Praha, Dilia 1957; premiéra Ostrava, Státní divadlo 1959; premiéra České Budějovice, Jihočeské divadlo 1975; premiéra Brno, Státní divadlo 1981)
Bradecki Tadeusz: Model metafyzických důkazů (Wzorzec dowodów metafizycznych; D, Praha, Dilia 1987)
Brandstaetter, Roman: Lidé z mrtvé vinice (Ludzie z martwej winicy; Praha, Dilia 1957; premiéra Brno, Divadlo bratří Mrštíků 1958)
Brandstaetter, Roman: Soumrak démonů (Zmierzch demonów; D, Praha, Dilia 1964)
Breza, Tadeusz: Hody Balsazarovy (Uczta Baltazara; R, Praha, Odeon 1972)
Brzechwa, Jan: Velryba (Wieloryb; RH, premiéra Československý rozhlas 1966)
Dabrowski, Stanislaw: Mučednická smrt pátera Jerzyho Popieluszka (Meczenstwo ks. J. P.; básnická kompozice, premiéra Československý rozhlas 1992)
Fik, Ignacy: Sociální rodokmen polské literatury (Rodowód spoleczny literatury polskiej; literárněcědné dílo Praha, Orbis 1948)
Fredro, Aleksander: Nikdo mě nezná (Nikt mnie nie zna; D, Praha,, Dilia 1957; in: sborník Malá díla velkých mistrů, Praha, Naše Vojsko 1957; premiéra Československá televize 1971)
Fredro, Aleksander: Pomsta (Zemsta; D, in: Pomsta / Pan Geldhab, Praha, Odeon 1966)
Gombrowicz, Witold: Kosmos (Kosmos; R, Praha, Torst, 2000 JEŠTĚ NEVYDAL!!!; premiéra [četba na pokračování] Český rozhlas 2000)
Grochowiak, Stanislaw: Dulle Griet (Dulle Griet; D, Praha, Dilia 1977; premiéra Ústí nad Labem, Malé divadlo 1981)
Grochowiak, Stanislaw: Král IV. (Król IV; D, Praha, Dilia 1964)
Grochowiak, Stanislaw: Partita pro dřevěný nástroj (Partita na instrument drewniany; D, premiéra Československý rozhlas 1963)
Hübner, Zygmunt: Císařovi lidé (Ludzie cesarza; D, Praha, Dilia 1988)
Choiński, Krzysztof: Vysoce diplomatický oběd čili Co je, sakra, s tou Evropou? (Bardzo dyplomatyczny obiad czyli Co, u licha, z tą Europą?; D, Praha, Dilia 1987)
Iredynski, Ireneusz: Třetí ňadro (Trzecia piers;, D, Praha, Dilia 1974)
Jasiczek, Henryk: Pokus o smír (VB, Praha, Československý spisovatel 1967, + Jan Pilař, Oldřich Rafej)
Jasiczek, Henryk: Krásné jak housle (VB, Ostrava, Krajské nakladatelství 1962)
Kochanowski, Jan: Renesanční loutna (VB [z Dziela polskie], Praha, Odeon 1971, + Jan Pilař)
Krasicki, Ignacy: Vojna mnichů a jiné básně (VB [Myšeis / Monachomachia / Satiry / Bajky], Praha, SNKLHU 1959)
Lem, Stanisław: Solaris (Solaris; Praha, Československý spisovatel 1972 [Erich Sojka neuveden; uveden Bořivoj Křemenák]; Praha, Knižní klub 1994)
Lysohorský, Ondra: Jediný pohár (VB, Praha, Československý spisovatel 1964)
Mickiewicz, Adam: Pan Tadeáš (Pan Tadeusz;, R, Praha, Odeon 1969)
Mickiewicz, Adam: Spisy I (VB, Praha, SNKLHU 1953, + další překladatelé)
Mickiewicz, Adam: Vyhnanec živlů (VB, Praha, Odeon 1988, + Otakar Bartoš, Vladimír Holan)
Michnik, Adam: Berlínské procházky (EE, Lettre Internationale XUU/1991)
Michnik, Adam: Tři fundamentalismy (EE, Lette Internationale IX/1991)
Michnik, Adam: Vilenské scénáře (EE, Lettre Internationale II/1991) -95
Michnik, Adam, Sokratův stín (výbor z publicistické tvorby, Bratislava - Brno, Kalligram 1998, + další překladatelé)
Mrożek, Sławomir: Emigranti (Emigranci; D, premiéra Praha, Divadlo Na zábradlí 1978; premiéra Mladá Boleslav - Kladno, Divadlo J. Průchy 1988; premiéra Divadlo Cheb 1988; premiéra Český Těšín, Těšínské divadlo 1990)
Mrożek, Sławomir: Striptýz (Strip-tease; D, Praha, Dilia 1964; in: Mrožek čili Mrožek, Praha, Orbis 1965)
Mrożek, Sławomir: Láska na Krymu (Milosć na Krymu; D, premiéra Ostrava, Národní divadlo Moravskoslezské 6. 11. 1999)
Nová polská poesie (VB, Praha, Československý spisovatel 1952, + Adolf Hoffmeister, Jan Pilař, Josef Rumler, Zikmund Skyba, Jaroslav Závada)
Nyczaj, Stanisław: Poezie (Poezje [souběžný český a polský text]]; VB, Opava, Open Education & Sciences 1999, + Libor Martinek, Wilhelm Przeczek)
Perzynski, Włodzimierz:: Ašantka (Aszantka;, D, Praha, Dilia 1957)
Poezie přelomu století (VB, Praha, Mladá fronta 1984, + další překladatelé)
Polské lidové písně (sborník 98 polských lidových písní, Praha, SNKLHU 1956)
Prus, Bolesłav: Palác a barabizna (Palac i rudera; R, Praha, Svoboda 1949)
Przyboś, Julian: Prostor slovem vzklenutý (VB, Praha, Odeon 1985)
Putzlacher /Putzlacherová/, Renata: Markétka hledá mistra (Malgorzata poszukuje mistrza; BB, Český Těšín, AVION 1996, + Vlasta Dvořáčková)
Rymkiewicz, Jarosław Marek: Huláni (Ulani;, D, Praha, Dilia 1976)
Schulz, Bruno: Sanatorium na věčnosti (Sanatorium Pod klepsydra; NN, in: Skořicové krámy, Praha, Odeon 1968; in: Republika snů, Praha, Odeon 1988)
Sienkievicz, Henryk: Quo vadis (Quo vadis; R, Praha, Odeon 1969; Praha, Odeon 1983; Praha, Vyšehrad 1986; Praha, Nakladatelství Josefa Šimona 1994)
Słowacki, Juliusz: Marie Stuartovna (Maria Stuart; D, Praha, Dilia 1956; 2. verze Praha, Dilia 1979; premiéra Český Těšín 1956; premiéra Praha, Divadlo S. K. Neumanna 1979)
Słowacki, Juliusz: Mazepa (Mazepa; D, Praha, Dilia 1987)
Stachura, Edward: Smířit se se světem (výbor z díla, Praha, Torst 1996, + Helena Stachová)
Witkiewicz, Stanisław Ignacy: Ševci (Szewcy; D, in: Hry, Praha, Odeon 1985; Praha, Odeon 1986; in: Hry, Praha, Odeon 1990)
Wyspiański, Stanisław: Varšavanka (Warszawianka; D, Praha, Dilia 1969; in: Varšavanka / Veselka, Praha, Odeon 1988)
Wyspiański, Stanisław: Veselka (Wesele; D, Praha, Dilia 1983; in: Varšavanka / Veselka, Praha, Odeon 1988)
Zaniewski, Andrzej: Potkan (Szczur; próza, Praha, Odeon 1990)
Żeromski, Stefan: Lidé bez domova (Ludzie bezdomni; R, Praha, Svoboda 1949; Praha, Odeon 1964)

poslední aktualizace: 9.6.2015