Sochor Lubomír

Sochor Lubomír* 7. 7. 1925 Boňkov
† 14. 11. 1986 Paris (Paříž, Francie)

překladatel z italštiny

Vystudoval filozofii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (PhDr.). Do roku 1961 přednášel na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Po dvou letech, kdy byl zaměstnán v dělnické profesi, se 1960 vrátil na Pedagogickou fakultu, 1965 se stal docentem filozofie. Po 1969 pracoval jako dokumentátor, 1979 odešel do zahraničí. Žil a pracoval v Paříži, přednášel na univerzitě, spolupracoval s Nouvelle Alternative a Listy. Překládal texty související s vlastním odborným zaměřením z italštiny, dále z francouzštiny a němčiny.

Překlady z italštiny

Gramsci, Antonio: Historický materialismus a filosofie Benedetta Croceho (Il materialismo storico e la filosofia di Benedetto Croce; filozofie, Praha, Svoboda 1966, se Stanislavem Lyerem)
Gramsci, Antonio: Poznámky o Machiavellim, politice a moderním státu (Note sul Machiavelli, sulla politica e sullo stato moderno; EE, Praha, Svoboda 1970)
Labriola, Antonio: Eseje o materilistickém pojetí dějin (VE, Praha, Státní nakladatelství poitické literatury 1961)