Šmoldas Ivo

Šmoldas Ivo* 23. 7. 1955 Prostějov

nakladatelský redaktor, publicista, překladatel z angličtiny a slovenštiny

Po maturitě (1974) na gymnáziu v Olomouci studoval češtinu a angličtinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, absolvoval 1979 a 1980 získal titul PhDr. Od 1979 do 1993 působil v nakladatelství Československý spisovatel, zpočátku jako redaktor klasické literatury, později byl redaktorem poezie, od 1990 vedl propagační a odbytové oddělení a nakonec vykonával funkci náměstka ředitele pro výrobu a obchod. Koncem roku 1993 se stal ředitelem nakladatelství Columbus a 1997 společníkem nakladatelství Apsida, věnuje se překladatelské činnosti ve svobodném povolání. V 80. letech přispíval literární publicistikou a verši např. do periodik Kmen, Listy Klubu přátel poezie, Literární měsíčník, Nové knihy a Tvorba, po 1989 publikuje sporadicky. 1988 vydal básnickou sbírku Zimní srst. Od počátku 90. let se věnuje výhradně překládání; z angličtiny překládá verše, eseje, povídky, romány a literaturu faktu, okrajově překládá ze slovenštiny.

Překlady z angličtiny

Amis, Kingsley: U Zeleného muže (The Green Man; R, Praha, Premiéra 1993)
Burn /Burnová/, Lucilla: Řecké mýty (Greek myths; báje, Praha, Lidové noviny 1999)
David Copperfield uvádí Neuvěřitelné příběhy (VP, Praha, Columbus - Knižní klub 1996, + další překladatelé)
Gardner, Craig Shaw: Batman (Batman; R, Praha, Premiéra 1991)
Gordon, Richard: Podivuhodné dějiny sexu (The alarming history of sex; LF, Praha, Brána 1998)
Gould, Stephen Jay: Pandin palec (The Panda's Thumb; VE, Praha, Mladá fronta 1988, + Ladislav Verecký)
Hart, George: Egyptské mýty (Egyptian myths; báje, Praha, Lidové noviny 2001)
James /Jamesová/, Phyllis Dorothy: Černá věž (The Black Tower; R, Praha, Československý spisovatel 1992)
Karibský maják. Antologie anglické poezie Karibské oblasti (VB, Praha, 1987, + další překladatelé)
McCall /McCallová/, Henrietta: Mezopotamské mýty (Mesopotamian myths; báje, Praha, Lidové noviny 1998)
MacLean, Alistair: Děla z Navarone (The guns of Navarone; R, Praha, Knižní klub 1998; Praha, Knižní klub 1999)
MacLean, Alistair: Větrná bouře z Navarone (Force ten from Navarone; R, Praha, Knižní klub 1998)
Morgan, Kenneth O.: Dějiny Británie (The Oxford illustrated history of Britain; LF, Praha, Lidové noviny 1999)
Ostrovy plovoucí k severu. Antologie současné poezie Britských ostrovů (VB, Praha, Mladá fronta 1989, + další překladatelé)
Randles /Randlesová/, Jenny - Hough, Peter: Život po smrti (The afterlife; LF Praha, Columbus 1998)
Roberts, Monty: Muž, který naslouchá koním (The man who listens to horses; LF [autobiografie] Praha, Knižní klub 1999)
Stanway, Andrew: Průvodce milenců. Umění lépe milovat (The lovers' guide; LF, Praha, Columbus 1993)
Susann /Susannová/, Jacqueline: Stroj lásky (The love machine; R, Praha, Euromedia Group - Knižní klub 2000)
Thompson, E(dward) A(rthur): Hunové (The Huns; LF, Praha, Lidové noviny 1999)

Překlady ze slovenštiny

Mitana, Dušan: Konec hry (Koniec hry; Praha, Československý spisovatel 1987)
Mitana, Dušan: V tramvaji (P, in: Lampa s růžovým stínidlem, Praha, Československý spisovatel 1988)