Smetanová Jindřiška

Smetanová Jindřiška* 26. 10. 1923 Rosice (u Brna)

spisovatelka, překladatelka z polštiny a ruštiny

Rozená Macháčková. Od 1934 studovala v Praze na gymnáziu, 1938 přešla na obchodní akademii, kde 1942 maturovala. Byla zaměstnána jako úřednice v Archeologickém ústavu (1942-44) a Zeměměřickém ústavu (1944-45), později v knihovnických odděleních Ministerstva školství a osvěty (1945-47) a Ministerstva informací (1947-49). Potom se věnovala rodině. Od 1960 pracovala jako scenáristka v Československém státním filmu, od 1965 byla dramaturgyní Československé televize. V 70. letech vykonávala různé profese (zahradnice, šatnářka, reklamní textařka), 1977 odešla důchodu. Těžištěm její tvorby jsou drobné prózy na pomezí povídky, žánrového obrázku a fejetonu, např. soubory Koncert pod platanem (1959), Ustláno na růžích (1966, rozšířené jako Ustláno na růžích a pod nebesy, 1971), Pozor, vyletí ptáček (1970, rozšířené 1993), Domovní důvěrnosti (1990). Zpracovala a pod titulem T. G. M.: „Proč se neřekne pravda?" (1996) vydala vzpomínky svého strýce, Masarykova osobního sekretáře A. Schenka (1896-1970). Je autorkou několika televizních her, spoluautorkou filmových scénářů, v rozhlase se podílela na cyklu Sedmilháři a na pravidelném publicistickém pořadu Ohlédnutí za měsícem. V 50. a 60. letech a od 1989 přispívala svými texty do časopisů (Kultura, Kulturní tvorba, Literární noviny, Zítřek; Lidové noviny, Nové knihy, Story, Týden, Zápisník). V 70. a 80. letech, kdy nesměla publikovat, vycházely její texty a překlady z polštiny pod vypůjčenými jmény (E. Jelínková, Z. Koutenská, E. Králová a A. Nováková).

Překlady z angličtiny

Alcott /Alcottová/, Louisa May: Malé ženy (Little Women; R [+ upravila], Praha, Albatros 1974, jako Eva Jelínková; Praha, Albatros 1992, pod vlasním jménem)

Překlady z polštiny

Rolleczková, Natalia: Má drahá rodinka a já (Kochana rodzinka i ja; R, Praha, Albatros 1976, jako Zdenka Koutenská)
Rolleczková, Natalia: Škaradkovic rodina a já (Rodzinka Szkaradków i ja; Praha, Albatros 1977, jako Zdenka Koutenská)

Překlady z ruštiny

Děmykina /Děmykinová/, Galina: Proč mě nikdo nemá rád? (Počemu menja nikto ne ljubit?; R, Praha, Lidové nakladatelství 1989, + Anna Nováková, [Jindřiška Smetanová neuvedena])