Smékal Odolen

Smékal Odolen* 18. 8. 1928 Olomouc
† 17. 6. 1998 Praha

indolog, básník, překladatel z hindštiny, maráthštiny, paňdžábštiny a urdštiny

Po maturitě (1948) na reálném gymnáziu v Kroměříži studoval hindštinu a španělštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, absolvoval 1952 diplomovou prací Rámánand Ságar: A člověk zemřel. Literární rozbor románu). Po vojenské prezenční službě nastoupil 1954 jako asistent na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. 1957 získal tituly PhDr. a CSc. na základě práce Hindská vyprávěcí literatura lidová a stal se odborným asistentem, 1990 se habilitoval prací Slovesné vazby v hindštině. Od 1991 působil jako lektor češtiny na univerzitě v Dillí, 1992 vstoupil do služeb Ministerstva zahraničních věcí a 1993-96 působil v Novém Dillí jako velvyslanec České republiky s akreditací pro Indii, Nepál, Šrí Lanku, Bangladéš a Maledivy. V Indii publikoval v předních literárních časopisech, vystupoval v indické televizi a připravil pro ni několik pořadů o České republice. Značnou část své básnické tvorby psal hindsky a pro indické čtenáře, jeho sbírky reflexivní poezie psané volným veršem se staly organickou součástí indické literatury. Z češtiny do hindštiny přeložil mj. poezii J. Seiferta (výbor z celého díla, 1994) a výbor z lidových pohádek K. J. Erbena a B. Němcové (1982). V českém prostředí je znám především lingvistickými pracemi věnovanými hindštině (Hindština, 1956, Učme se hindsky, 1979) a studiemi o literatuře psané hindsky i v některých dalších indických jazycích. Z hindštiny rovněž překládal a ve svých vědecko-popularizačních příspěvcích se snažil přiblížit Indii českému čtenáři (kniha Indické proměny, 1973).

Překlady z hindštiny

Avasthí, Rádžéndra: Květy džungle (Džangal ké phúl; R, Praha, Odeon 1987)
Nejkrásnější pohádky o strašidlech. Dvě pohádky z Indie (výbor pohádek, Praha, Albatros 1997)
Nejkrásnější zahrada (výbor pohádek, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1967, + Jiří Marek)
Pohádka o písni a jiné indické povídky (VP, Praha, SNKLHU 1953, + další překladatelé)
Prémčand: Oběť (Gódán; R, Praha SNKLHU 1957, + Milan Navrátil)
Země se sněžnou čelenkou. Moderní hindská poezie (VB, Praha, Československý spisovatel 1975, + Pavel Šrut, Alena Vrbová, Jiří Žáček [všichni přebásnili])

Překlady z maráthštiny

Déšpándé „Anil": Opožděný déšť (B, Nový Orient, 9/1987, + Václav Daněk [přebásnil])
Dhasál, Námdév: Teď, právě teď (B, Nový Orient, 9/1987, + Václav Daněk [přebásnil])
Gósáví, Rám: Město Bombaj (B, Nový Orient, 9/1987, + Václav Daněk [přebásnil])
Karandíkar, Vinda: Prokletí (B, Nový Orient, 9/1987, + Václav Daněk [přebásnil])
Régé, Sadánand: Zem mých rukou (B, Nový Orient, 9/1987, + Václav Daněk [přebásnil])

Překlady z paňdžábštiny

O hloupém tkalci (pohádka, Nový Orient, 6/1960, + M. Navrátil)
O moudrém člověku (lidové vyprávění, Nový Orient, 4/1958, + M. Navrátil)
Singh, Vír: Myšlenky slétají se (B, Nový Orient, 7/1987)
Sinh, Móhan: Hvězdy (B, Nový Orient, 5/1959, + M. Navrátil [přebásnil])
Šáh, Bulhé: Báseň (B, Nový Orient, 10/1961, + M. Navrátil [přebásnil])

Překlady z urdštiny

Faiz Ahmad Faiz: Všecky květy povadly (B, Nový Orient, 8/1988, + Václav Daněk [přebásnil])
Fázlí, Nída: Bůh mlčí (B, Nový Orient, 8/1988, + Václav Daněk [přebásnil])
Páší, Kumár: Drávidská píseň (B, Nový Orient, 8/1988, + Václav Daněk [přebásnil])