Slavík Ivan

Slavík Ivan* 23. 1. 1920 Praha

básník, překladatel z angličtiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny, španělštiny a indiánských jazyků

Po maturitě (1939) na reálném gymnáziu v Praze-Vršovicích, začal studovat češtinu a němčinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V době uzavření vysokých škol pracoval jako knihkupecký účeň, kancelářský praktikant a pomocný dělník. Na vysokou školu se vrátil 1945, studium češtiny, francouzštiny a filozofie absolvoval 1948. Krátce (1946-47) pracoval jako redaktor v nakladatelství a v časopise Vyšehrad, 1948-52 vyučoval na Baarově gymnáziu v Domažlicích. Od 1952 do odchodu do důchodu 1980 působil jako středoškolský profesor v Hořovicích, zpočátku na Střední průmyslové škole později na gymnáziu. Patří ke generaci katolických básníků hlásící se k odkazu R. Weinera, kterým válka, 50. léta a normalizace 70. a 80. let neumožnila volně se vyjadřovat; jeho Básnické dílo vyšlo ve dvou svazcích 1998 a 1999. Jako editor objevoval zapadlé autory často neobyčejných hodnot básnických i morálních (např. Jan Opolský). Také literárněvědné práce vyšly až po 1990 (soubor studí Viděno jinak, 1995, soubor esejů Tváře za zrcadlem, 1996). Literárněhistorickou studií nebo esejem (soubor esejů Rozklenout srázné, 1993) doprovodil většinu svých knižních překladů. Četné překlady poezie z francouzštiny, angličtiny, němčiny, ruštiny a španělštiny představují významnou součást jeho literární tvorby. Projevil v nich cit pro různorodý básnický projev a formální osobitost autorů, vynikají zejména převody básníků z přelomu 19. a 20. století (Baudelaire, Claudel, Péguy, Toulet, Mörike, Novalis), překladatelsky se účastnil antologií světové poezie (Kéž hoří popel můj - z poezie evropského baroka, Praha, Mladá fronta 1967) a vydal antologii svých překladů (Lampa útěchy - antologie světové poezie v překladech Ivana Slavíka (BB, Jinočany, H & H 1996). K překladatelskému dílu se řadí i objevný, zasvěcenými komentáři doprovázený pohled na předkolumbovské kultury Ameriky (Sláva a pád Tenočtitlanu, Popol Vuh, Motýl z obsidiánu), vycházející (poprvé v českém prostředí) z původních aztéckých a mayských pramenů

Překlady z angličtiny

Hagen, Victor Wolfgang von: Pouštní říše ve starém Peru (The Desert Kingdoms of Peru; LF, Praha, Mladá fronta 1967)
Hopkins, Gerard Manley: Básně (VB, Řím, Křesťanská akademie 1970 + Rio Preisner)
Hopkins, Gerard Manley: Zánik Eurydiky (VB, Praha, Torst 1995 + Rio Preisner)
Poe, Edgar Allan: Havran (The Raven; B, in: Havran. Šestnáct českých překladů, Praha, Odeon 1985; in: Havran. Šestnáct českých překladů, Praha, Odeon 1990)
Stevenson, Robert Louis: Pán z Ballantrae (The Master of Ballantrae; R, Praha, Lidová demokracie 1964)

Překlady z francouzštiny

Baudelaire, Charles: Květy zla (Les Fleurs du Mal; VB, Praha, Mladá fronta 1977)
Claudel, Paul: Křížová cesta (Le Chemin de la Croix; oratorium, Tišnov, Sursum 1994)
Claudel, Paul: Múza milost (VB, Praha, Mladá fronta 1969)
Laforgue, Jules: Sólo Luny (VB, Praha, Mladá fronta 1981)
Milosz, Oscar Vladislas de Lubicz: Divoký sad vzpomínek (VB, Praha, Mladá fronta 1975, + Marie Bieblová)
Mistral /Mistralová/, Gabriela: Vzkazy (VB [z Desolación / Tala / Recados / Poemes]; VB, Praha, Odeon 1970)
Péguy, Charles: Ta jediná je paní - chudoba (VB, Praha, Vyšehrad 1971)
Péguy, Charles: Tajemství sv. Neviňátek (Le Mystère des Saints Innocents; BB, Brno, Vetus via 1998)
Toulet, Paul Jean: Kam odcházíš, kráso? (Les Contrerimes; BB, Praha, Mladá fronta 1965; Brno, Vetus via 1999)

Překlady z indiánských jazyků

Motýl z obsidiánu - parafráze aztécké lyriky (BB, Praha, Mladá fronta 1974)
Sláva a pád Tenočtitlanu - dobytí Mexika očima poražených (VB, Praha, Odeon 1969 [též ze španělštiny])
Popol Vuh a výbor z Letopisů Cakchiqulů a z Knih Chilama Balama čili proroka Jaguára na Yucatánu (výbor, Praha, Odeon 1976)

Překlady z němčiny

Eichendorff, Joseph von: Věčný poutník stesk (VB, Praha, Mladá fronta 1966)
Mörike, Eduard: Proč bolíš, radosti? (VB, Praha, Mladá fronta 1979
Novalis: Květinový prach (VB, Praha, Mladá fronta 1967)

Překlady z ruštiny

Bokov, Viktor Fedorovič: Vítr v dlaních (Veter v ladonjach; VB, Praha, Mladá fronta 1974)
Brjusov, Valerij Jakovlevič: Mé zemi (Izbrannyje stichotvorenija; VB, Praha, SNKLHU 1954, + Zdenka Bergrová, Jiří Honzík, Jiří Valja, František Vrba)
Bunin, Ivan Aleksejevič: Hořký dým paměti (VB, Praha, Mladá fronta 1968)
Fet, Afanasij Afanas'jevič: Večery a noci (VB, Praha, SNKLU 1964)
Tjutčev, Fedor Ivanovič: Noční hlasy (VB, Praha, Vyšehrad 1948)

Překlady ze španělštiny

Básně sedmi jihoamerických autorů novodobých (VB, Souvislosti, revue pro křesťanskou kulturu, 2/1991, [překladatel uveden na volném lístku dodatečně vloženém do čísla])
Cervantes Saavedra, Miguel de: Numancie (Numancia; D, in: Numancie / Pedro de Urdemalas / Mezihry, Praha, SNKLU 1962, + Josef Forbelský)
Darío, Rubén: Zpěvy života a naděje (VB, Praha, SNKLU 1963, + Josef Forbelský)
Inés de la Cruz, Juana: Naděje do zlata tkaná (Výbor z Obras completas; Praha, Vyšehrad 1989, + Josef Forbelský)
Ovzduší samoty mlčenlivé. Výbor z moderní mexické poezie (VB, Světová literatura, 3/1963)
Sláva a pád Tenočtitlanu - dobytí Mexika očima poražených (VB, Praha, Odeon 1969, [též z aztéčtiny])

Překlady z ukrajinštiny

Stefanyk, Vasyl': Ve vzduchu plovou lesy ... (Tvory; VP, Praha, Vyšehrad 1951, + Marie Slavíková)