Slabý Zdeněk Karel

Slabý Zdeněk Karel* 9. 6. 1930 Praha

spisovatel, literární kritik, hudební publicista, překladatel z němčiny, ruštiny, srbocharvátštiny a dalších jazyků

Po maturitě (1949) na klasickém gymnáziu v Praze-Žižkově studoval 1949-53 českou a ruskou literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; 1967 získal titul PhDr. V letech 1953-58 působil na katedře české literatury Filozofické fakulty Univerzity Karlovy jako asistent. Roku 1958 nastoupil do Státního nakladatelství dětské knihy (Albatros), kde pracoval jako redaktor, zástupce šéfredaktora (od 1961), šéfredaktor (1968-71) kritické revue literatury a umění pro mládež Zlatý máj; od 1972 byl dramaturgem Klubu Albatros v Domě dětské knihy (divadlo a výtvarná galerie). Od ledna 1990 do odchodu do důchodu 1991 se vrátil do funkce vedoucího redaktora Zlatého máje. 1991 absolvoval půlroční stáž v Mezinárodním institutu dětské literatury v Ósace v Japonsku. Vydal řadu knih pro děti, např. Tři banány (1964), Bukukururuna (1968), Kocour Vavřinec a jeho přátelé 1-5 (s Dagmar Lhotovou, 1969-80), Pohádkový detektiv Břetislav Hostivít (1973), Ani den bez pohádky (s Dagmar Lhotovou, 2000) i pro dospělé (Hudba černá a bílá, 1984, Japonské reflexe, 1994), publikoval v mnoha časopisech, spolupracuje pravidelně s rozhlasem. Uspořádal řadu antologií, např. Třicet stříbrných klíčů (moderní pohádky z celého světa, 1971), Bílé vrány aneb Pojďte si vymýšlet, pojďte si hrát (výbor z děl současných jihoslovanských autorů, 1975), Světové pohádky (1975), Modré vánoce (s Ivanem Krouským, pohádková tvorba moderních japonských autorů, 1975), Milostná čítanka (1995). V překladatelské činnosti se zaměřuje zejména na tvorbu pro děti.

Překlady z japonštiny

Imae, Jošitomo: Vousy na mašličku (výbor pohádek, Praha, Lidové nakladatelství 1973, + Ivan Krouský)
Jamanaka, Hisaši: Profesor Kurama vynálezcem (Kurama Hakase no naze; pohádky, Ústí nad Labem, Severočeské nakladatelství 1978, + Ivan Krouský)
Modré vánoce (japonské moderní pohádky, Praha, Albatros 1975, + Ivan Krouský)
Tačihara /Tačiharová/, Erika: Jak obr spolkl princeznu (pohádka, Praha, Mladá fronta 1971, + Ivan Krouský)
Tačihara /Tačiharová/, Erika: Skřítkové a strašidla (pohádky, Praha, Lidové nakladatelství 1970, + Ivan Krouský)

Překlady z němčiny

David, Kurt: Káně Kašpar (Antennenaugust; dětská literatura, Praha, Lidové nakladatelství 1983)
David, Kurt: V pátek se koupeme (Freitags wird gebadet; N, Praha, Lidové nakladatelství 1979)
Guggenmos, Josef: Proč mají sýčci velké oči (Warum die Käuze grosse Augen haben a Ein Elefant marschiert durchs Land; pohádky, Praha, Albatros 1975)
Holtz-Baumert, Gerhard: Tradice a perspektivy (E, Praha, Klub Albatros 1973, + Jan Červenka)
Pludra, Benno: Chlapec a bílá mušle (Lütt Matten und die weisse Muschel; N pro děti, Praha, Lidové nakladatelství 1975)
Ruck-Pauquet /Ruck-Pauquetová/, Gina: V každém lese je myš, která hraje na housle (výbor z prózy pro děti [In jedem Wald ist eine Maus, die Geige spielt / Der kleine Zauberer / Der kleine Stationsvorsteher / Der kleine Nachtwächter], Praha, Práce 1974)
366 Hajajových povídaèek na dobrou noc (Sandmännlein erzählt Geschichten für 366 Tage; dětská literatura, Praha, Egmont 1995, + Hana Vrbová)

Překlady z polštiny

Meluzínka Minka (výbor pohádek, Praha, Lidové nakladatelství 1972, + další překladatelé)

Překlady z ruštiny

Baruzdin, Sergej Aleksejevič: Páni kluci (Celoveki; dětská literatura, Praha, Lidové nakladatelství 1984)
Cyferov, Gennadij: Slůně (Slonjonok; P [pro děti], Praha, Orbis 1974)
Jeřábku můj milý (VP + VB [autorů z patnácti republik Sovětského svazu], Praha, Albatros 1977)
Pogodin, Radij: Jak kohouti zápasí (Petuchi; [P pro děti], Praha, Lidové nakladatelství 1973)
Všechno začíná dětstvím (VP [sovětská próza pro mládež], Praha, Albatros 1987)

Překlady ze slovenštiny

Feldek, Lubomír: Modrá kniha pohádek (Modrá kniha rozprávok; pohádky, Praha, Albatros 1976, + Ivo Vaculín [= Jana Štroblová]; Bratislava, Columbus 1992, + Jana Štroblová)
Feldek, Lubomír: O pohádkové niti (O rozprávkovej niti; pohádka, Praha, Mladá fronta 1970)
Feldek, Lubomír: Zvířecí báje (Zvieracie báje; pohádky, Liberec, Severočeské nakladatelství 1970)
Jilemnický, Petr: Tři pohádky (Tri rozprávky, ktoré čítal P. Jilemnický na Detskom dni v Bratislave 19. augusta 1945; pohádky, Praha, Klub Albatros 1974)

Překlady ze srbocharvátštiny

Bílé vrány aneb Pojďte si vymýšlet, pojďte si hrát (výběr z děl jihoslovanských autorů pro děti, Praha, Albatros 1975, + další překladatelé)
Hromadžić, Ahmet: Bílý slavík (Bijeli slavuj; pohádka, Zlatý máj, 7/1971)
Radović, Dušan: Pohádky pro Gordanu (VP a VB pro děti, Ústí nad Labem, Severočeské nakladatelství 1978, + Josef Brukner [neuveden, básně], [Zdeněk Karel Slabý povídky])
Timotijević, Božidar: Kovář a slunce (pohádky, Praha, Lidové nakladatelství 1970)
Třicet stříbrných klíčů. Moderní pohádky z celého světa (výbor pohádek, Praha, Práce 1971 [Z. K. Slabý přeložil Dušan Radović: Jak se velryba stala domácím zvířetem, Pohádka o jedné neposlušné noze, Ahmed Hromadžić: Mrtvé město])

Překlady z vietnamštiny

Poklad člověka (vietnamské pohádky, Praha, Klub Albatros 1973, + Alena Novotná)

Překlady z různých jazyků

Světové pohádky (pohádky, Praha, Svoboda 1975, + další překladatelé)
Třicet stříbrných klíčů (výbor moderních pohádek, Praha, Práce 1971, + další překladatelé)
Vzít osud do svých rukou (VE, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1966, + Jan Vladislav)