Skoumal Jan

Skoumal Jan* 17. 1. 1932 Olomouc
† 22. 5. 2000 Praha

filolog, překladatel z angličtiny a jidiš

Syn překladatelů Aloyse Skoumala (1904-1988) a Hany Skoumalové (1903-1999), bratr překladatelky Ludmily Hanzlíkové (*1942). Po dvaapůlletém studiu (1947-50) na Dulwich College v Londýně odmaturoval (1951) na gymnáziu v Poděbradech. V letech 1951-56 studoval obor ruština - čeština na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1956-60 působil na Vysoké škole ruského jazyka a literatury, 1960-73 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Specializoval se především na fonetiku a intonologii v porovnávacím a obecném pohledu. Kromě toho vyučoval externě ruštinu a angličtinu. V době, kdy už nesměl působit na fakultě, v této činnosti pokračoval. Po nuceném odchodu z fakulty (spojeném se znemožněním publikační činnosti) našel roku 1974 místo v ČKD Vysočany jako dokumentátor, později (od 1978) pracoval v Ústavu dopravního inženýrství v útvaru dokumentace jako knihovník a překladatel. Soukromě se věnoval studiu jidiš. Roku 1990 se vrátil na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Na podzim 1994 odešel do důchodu, mj. i proto, aby se mohl věnovat překládání a činnosti v neziskové organizaci IGFM (Mezinárodní společnost pro lidská práva), kde hojně využíval své polylingvální schopnosti. Překládal z angličtiny (kromě beletrie i odborné texty, např. populárně-naučné seriály pro televizi) a z jidiš.

Překlady z angličtiny

Forster, E(dward) M(organ): Rodinné sídlo (Howards End; R, Praha, Odeon 1982, + Hana Skoumalová [větší část], [Jan Skoumal menší část, neuveden])
Gipson, Fred(erick Benjamin): Zrzoun (Old Yeller; R, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1963)
Chase, James Hadley: Žádné orchideje pro slečnu Blandishovou (No Orchids For Miss Blandish; R, Praha, Argo 1996)
Chaucer, Geoffrey - Farjeon /Farjeonová/, Eleanor: Canterburské povídky (Tales from Chaucer; PP [úprava pro děti], Praha, Albatros 1982, + Hana Skoumalová [větší část], [Jan Skoumal menší část, neuveden])
Chesterton, G(ilbert) K(eith): Pochybnosti otce Browna (The Father Brown Stories; PP, Praha Vyšehrad 1974, + Lída Hanzlíková, Alena Hartmanová, [Jan Skoumal neuveden])
Welfare, Simon - Fairley, John: Svět tajemných sil Arthura C. Clarka (Arthur C. Clarke's mysterious world; LF, Praha, Columbus 1992, + Jitka Šutová).

Překlady z jidiš

Singer, Isaac Bashevis: Satan v Goraji (Der sotn in Goraj; R, Praha, Argo 1994)
Singer, Isaac Bashevis: Světnice, kde otec soudil (VP [z Majn tatn's bejs-din štub / In my Father's Court], Praha, Argo 1999, + Gita Zbavitelová)