Skoumal Aloys

Skoumal Aloys* 19. 6. 1904 Pačlavice (u Kroměříže)
† 4. 7. 1988 Praha

literární a divadelní kritik, překladatel z angličtiny a němčiny

V letech 1923-27 vystudoval anglistiku a filozofii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Roku 1928 absolvoval ještě Vyšší knihovnickou školu a stal se knihovníkem, byl zaměstnán v různých knihovnách a nakladatelstvích. Za 2. světové války působil v nakladatelství Vyšehrad a svým jménem kryl shakespearovské překlady E. A. Saudka. Po skončení 2. světové války vstoupil do diplomatických služeb; 1946-50 pobýval v Londýně, kde vykonával funkci kulturního atašé československého velvyslanectví ve Velké Británii. Výrazná byla Skoumalova editorská činnost, připravil např. antologie Deset anglických novel (1967), Orel na pobřeží (1969), Třicet podob lásky (1975). Překladatelské práci se věnoval vedle svého zaměstnání po celý život. Z angličtiny překládal díla klasické i moderní literatury anglické (W. Shakespeare, J. Swift, W. M. Thackeray, J. Conrad, J. Carrol, R. Kipling) a americké prozaiky 19. a 20. století (S. Lewis, E. A. Poe). V překladech z němčiny se rovněž zaměřoval na prozaiky 19. a 20. století (K. Kraus, R. Musil).

Překlady z angličtiny

Atherton /Athertonová/, Gertrude (Franklin Horn): Mlžný roh (The Foghorn; P, in: Třicet podob lásky, Praha, Lidové nakladatelství 1975)
Bromfield, Louis (Brucker): Dvacet čtyři hodiny (Twenty-Four Hours; R [2 díly], Praha, Sfinx 1932 a 1936, + Hana Skoumalová; Praha, Sfinx 1941 a 1946, + Hana Skoumalová)
Carroll, Lewis: Alenka v kraji divů a Za zrcadlem (Alice´s Adventures in Wonderland / Trough the Looking-Glass nad What Alice Found There; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1961, + Hana Skoumalová; Praha, Albatros 1970, + Hana Skoumalová; Praha, Albatros 1983, + Hana Skoumalová; Praha, Albatros 1985; Praha, Albatros 1988; dvojjazyčné vydání Praha, Polyglot 1994, + Hana Skoumalová
Conrad, Joseph: Gaspar Ruiz a jiné povídky (Gaspar Ruiz; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1957)
Conrad, Joseph: Neklidné příběhy (VP, Praha, Panorama 1981, + Luba Pellarová, Rudolf Pellar, Jan Zábrana)
Conrad, Joseph: Nostromo. Román z pobřeží. (Nostromo, A Tale of the Seaboard; Praha, SNKLHU 1958; Praha, Odeon 1968)
de Kruif, Paul (Henry): Vítězové nad hladem (Hunger Fighters; LF, Praha, Orbis 1946, + A. A. Hoch)
Dickens, Charles: Dombey a syn (Dombey and Son; Praha, Mladá fronta 1960; díl 1-2, + Vladimír Vařecha)
Friskey, Margaret (Richards): Jak Indiánek Cvrček našel koníčka (Indian Two Feet and His Horse; R, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1965)
Hardy, Thomas: Lesáci (The Woodlanders; Praha, Svoboda 1975, + Hana Skoumalová)
James, Henry: Washingtonovo náměstí (Washington Square; R, Praha, Odeon 1987)
Joyce, James: Dubliňané (Dubliners; PP, Praha, Odeon 1981; Praha, Odeon 1988; Praha, Odeon 1990)
Joyce, James: Odysseus (Ulysses; R, Praha, Odeon 1976; Praha, Argo 1993; Praha, Argo 1999)
Joyce, James: Portrét umělce v jinošských letech (A Portrait of the Artist as a Young Man; R, Praha, Odeon 1983; Praha, Odeon 1997)
Kipling, Rudyard: Knihy džunglí (The Jungle Book / The Second Jungle Book; PP, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1968, + Hana Skoumalová; Praha, Albatros 1974, + Hana Skoumalová)
Kipling, Rudyard: Mauglí (The Jungle Book / The Second Jungle Book; PP, Praha, Polyglot, + Hana Skoumalová)
Lewis, (Harry) Sinclair: Arrowsmith (Arrowsmith; R, Praha, Nakladatelské družstvo Máje 1946; Nakladatelské družstvo Máje 1948; Praha, SNKLU 1963; Praha, Mladá fronta 1967; Praha, Odeon 1984; Praha, Knižní klub 1993, + F. J. Netušil)
Mansfield /Mansfieldová/, Katherine: Blaho a jiné povídky (Bliss and Other Tales; Praha, SNKLHU 1958)
Mansfield /Mansfieldová/, Katherine: Zahradní slavnost (Garden Party and Other Tales; Praha, Vyšehrad 1952, + Hana Skoumalová)
Miller, Arthur: Zkouška ohněm (The Crucible; D, in: 5 her, Praha, SNKLU 1962; samostatně Praha, Dilia 1962)
Poe, Edgar Allan: Filosofie básnické skladby (The Philosophy of Composition; in: Havran, Praha, Mladá fronta 1959; in: Jak se dělá báseň, Praha, Československý spisovatel 1970; in: Poe aneb Údolí neklidu, Praha, Československý spisovatel 1972; in: Havran. Šestnáct českých překladů, Praha, Odeon 1985; in: Havran. Šestnáct českých překladů, Praha, Odeon 1990; in: Bludná planeta, Československý spisovatel 1991)
Shakespeare, William: Mnoho povyku pro nic za nic (Much Ado About Nothing; D, Praha, Dilia 1956)
Shaw, George Bernard: Majorka Barbora (Major Barbara; D, Praha, Družstevní práce 1929; Praha, Dilia 1956; Praha, Orbis 1960)
Sheridan, Richard Brinsley: Jak ty mně, tak já tobě (Výlet do Scarborough) (A Trip to Scarborough; D, Praha, Dilia 1956)
Steinbeck, John (Ernst): Ryzáček (The Red Pony; R, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1962, + Hana Skoumalová; Státní nakladatelství dětské knihy 1966, + Hana Skoumalová)
Sterne, Laurence: Život a názory blahorodého pana Tristrama Shandyho (The Life and Opinions of Tristram Shandy Gentleman; R, Praham SNHLU 1963; Praha, Odeon 1985)
Swift, Jonathan: Gulliverovy cesty (Gulliver´s Travels; Praha, Družstevní práce 1931; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1951; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1953; in: Výbor z díla, Praha, SNKLHU 1953; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1955; Praha, SNKLHU 1958; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1960; Praha, Albatros 1985)
Swift, Jonathan: Výbor z díla (výbor, Praha, SNKLHU 1953)
Swift, Jonathan: Zakletý duch (výbor z díla, Praha, Odeon 1967)
Thackeray, William Makepeace: Jarmark marnosti (Vanity Fair; R, Praha, SNKLU 1965; Odeon 1981; Praha, Odeon 1987)
Wharton /Whartonová/, Edith (Newbold Jones): Věk nevinnosti (The Age of Innocence; R, Praha, Aventinum 1933)

Překlady z němčiny

Goethe, Johann Wolfgang von: Utrpení mladého Werthera (Die Leiden des jungen Werthers; R, Praha, Mladá fronta 1968)
Hofmannsthal, Hugo von: Lucidor a jiné prózy (Lucidor; NN, Praha, Slovart 1998)
Kraus, Karl: Soudím živé i mrtvé (Weerke; R, Praha, Odeon 1974; Praha, Odeon 1990)
Musil, Robert: Povídky - Pozůstalost za života (Die Vereinigungen; PP, Praha, Odeon 1991)