Siebenscheinová Anna

Siebenscheinová Anna* 29. 3. 1918 Praha

vysokoškolská pedagožka, překladatelka z němčiny

Rozená Sládečková. Po maturitě (1936) na reálném gymnáziu v Praze začala 1936 studovat obor čeština - němčina na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, 1946 studium dokončila. Více než tři desetiletí vyučovala němčinu na vysokých školách uměleckého zaměření; 1955-85 působila jako lektorka na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a 1959-71 souběžně i na Akademii výtvarných umění v Praze. Autorsky se podílela na česko-německém (Hugo Siebenschein a kolektiv: Česko-německý slovník) a německo-českém slovníku (Hugo Siebenschein a kolektiv: Německo-český slovník). Překládá z němčiny především prózu. Překladatelsky (četba esejů a povídek, na pokračování několika románů) a autorsky (literární medailony, výročí) spolupracovala s Československým a Českým rozhlasem v Praze.

Překlady z němčiny

Barlach, Ernst: Návštěva u mne (Zlostné chvilky, Maminčina kuchařka, Čarodějka samota, Vichr) (Besuch bei mir; PP, Brno, Host do domu, 15/1969)
Bartos-Höppner /Bartosová-Höppnerová/, Barbara: Královská dcera z Erinu (Die Königstochter aus Erin; R, Praha, Albatros 1976)
Bartos-Höppner /Bartosová-Höppnerová/, Barbara: Zátoka černých člunů (Die Bucht der schwarzen Boote; P, Praha, Albatros 1975)
Bergengrün, Werner: Tyran a soud (Der Grosstyrann und das Gericht; Doslov, Praha, Lidová demokracie 1966)
Böll, Heinrich: A neřekl jediné slovo (Und sagte kein einziges Wort; R, Praha, Odeon 1988)
Böll, Heinrich: Den první a poslední (Als der Krieg ausbrach / Als der Krieg zu Ende war; PP, Praha Naše vojsko 1964)
Böll, Heinrich: Když válka začala (Als der Krieg ausbrach; PP, Praha, Naše vojsko 1966, + další překladatelé)
Bölll, Heinrich: Ženy v krajině s řekou (Frauen vor Flusslandschaft; R, Praha, Mladá fronta 1994/5)
Bruckner, Karl: Sadako chce žít (Sadako will leben; R, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1964)
Demetz, Peter: České slunce. Moravský měsíc (Böhmische Sonne. Mährischer Mond; EE a vzpomínky; Ostrava, Nakladatelství TILIA 1997)
Durian, Wolf: Lumberjack (Lumberjack; P, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1962; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1966)
Fischer, Rudolf: Neznámému na stopě (Dem Unbekannten auf der Spur; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1961)
Fontane, Theodor: Paní Jenny Treibelová (Frau Jenny Treibel; R, Praha, Mladá fronta 1976)
Fouqué, Friedrich de la Motte: Mužíček Šibeníček (Das Calgenmännlein; P, in: Mužíček Šibeníček / Rusalka, Praha, Odeon 1977)
Fouqué, Friedrich de la Motte: Rusalka (Undine; P, in: Mužíček Šibeníček / Rusalka, Praha, Odeon 1977)
Habe, Hans: Padne-li jich tisíc (Ob tausend fallen; R, Praha, Naše vojsko 1964)
Heine, Heinrich: Anglické zlomky ( Aus der englischer Fragmenten; EE, in: Obrazy z cest I, Praha, SNKLHU 1954)
Heine, Heinrich: Dopisy (Briefe; korespondence, Praha, Odeon 1967)
Heine, Heinrich: Francouzské poměry (Französische Zustände; in: Rabbi z Bacherachu / O šlechtě / Francouzské poměry / Ludwig Börne / Paměti, Praha, SNKLHU 1956)
Heine, Heinrich: Kniha Le Grand (Das Buch Le Grand; EE, in: Obrazy z cest I, Praha, SNKLHU 1954)
Heine, Heinrich: Konfese (Geständnisse; EE, Praha, Československý spisovatel 1951, + další překladatelé)
Heine, Heinrich: Ludwig Börne (Ludwig Börne; próza, in: Rabbi z Bacherachu / O šlechtě / Francouzské poměry / Ludwig Börne / Paměti, Praha, SNKLHU 1956)
Heine, Heinrich: Německo-Zimní pohádka a Atta Troll-Předmluvy (Deutschland-Ein Wintermärchen a Atta Troll; Praha, SNKLHU 1953)
Heine, Heinrich: O Polsku (Über Polen; EE, in: Obrazy z cest I, Praha, SNKLHU 1954)
Heine, Heinrich: O šlechtě (Über den Adel-Kahldorf; in: Rabbi z Bacherachu / O šlechtě / Francouzské poměry / Ludwig Börne / Paměti, Praha, SNKLHU 1956)
Heine, Heinrich: Paměti (Memoiren; LF, in: Rabbi z Bacherachu / O šlechtě / Francouzské poměry / Ludwig Börne / Paměti, Praha, SNKLHU 1956)
Heine, Heinrich: Rabbi z Bacherachu (Der Rabbi von Bacherach; R, in: Rabbi z Bacherachu / O šlechtě / Francouzské poměry / Ludwig Börne / Paměti, Praha, SNKLHU 1956)
Hölderlin a Diotima (literární poznámka a výbor z dopisů, Brno, Host do domu, 4/1966)
Kaschnitz, Marie Luise: Jednou v poledne uprostřed června (Eines Mittags Mitte Juni; P, Brno, Host do domu, 11/1968)
Kesten, Hermann: Děti z Guernicy (Die Kinder von Gernika; R, Praha, SNKLHU 1959)
Kokoschka, Oskar: Obraz, řeč a písmo (Sprache und Schrift; E, Brno, Host do domu, 10/1969)
Kokoschka, Oskar: Ze vzpomínek a úvah Oskara Kokoschky (Aus der Jugendbiographie; článek s ukázkami, Praha, Světová literatura, 3/1988)
Lenz, Siegfreid: Cvičiště (Exerzierplatz; R, Praha, Odeon 1989, Soudobá světová próza)
Lenz, Siegfried: Vlastivědné muzeum (Heimatmuseum; R, Praha, Odeon 1984/5)
Lipinsky-Gottersdorf, Hans: Hvězda nešťastných (Der Stern der Unglücklichen, R, Praha, Lidová demokracie 1966)
Lipinski-Gottersdorf, Hans: Tma nad vodami (Finsternis über den Wassern; R, Praha, SNKLU 1964)
Lobe /Lobeová/, Mira: Babička v jabloni (Die Omama im Apfelbaum; P, Praha, Albatros 1971)
Mann /Mannová/, Katia: Mé nenapsané memoáry (Meine ungeschriebenen Memoiren; recenze s ukázkami, Praha, Světová literatura, 1/1986)
Mann, Klaus: Bod obratu (Der Wendepunkt; autobiografie, Praha, Mladá Fronta 1997)
Mann, Klaus: Útrapy evropského ducha (Die Heimsuchung des europäischer Geistes; E s předmluvou, Praha, Světová literatura, 3/1991)
Mann, Klaus: Mefisto (Mefisto; R s doslovem, Praha, SNKLU 1962; Praha, Odeon 1984; Praha, Odeon 1986; Praha, Euromedia Group - Odeon 2000)
Mann, Thomas: Královská Výsost (Königliche Hoheit; R, Praha, Odeon 1987)
Mann, Thomas: Lotta ve Výmaru (Lotte in Weimar; R, Praha, Odeon 1982)
Mann, Thomas: Zpověď hochštaplera Felixe Krulla (Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull; R, Praha, Odeon 1979; Praha, Odeon 1986)
Musil, Robert: Dva dopisy od Zuzany (Zwei Briefe von Susanna; Brno, Host do domu, 7/1966)
Musil, Robert: Esejismus (Ulrich huldigt der Utopie des Essayismus; E, Brno, Host do domu, 12/1964)
Musil, Robert: Muž bez vlastností (Der Mann ohne Eigenschaften; R [2 svazky], Praha, Odeon 1980; Praha, Argo 1998)
Musil: Robert: Plechová huba (Blech reden; E, Brno, Host do domu, 5/1968)
Musil, Robert: Povídky - Pozůstalost za života (Die Vereinigungen / Drei Frauen / Nachlass zu Lebzeiten; VP, Praha, Odeon 1991; Praha, Euromedia-Group - Odeon 2000)
Roth, Joseph: Předmluva ke Kapucínské kryptě (Kapuziner Gruft; + poznámka v časopise Odeon, Praha, Odeon 1969, Světová četba)
Saiko, Georg: Nejtemnější noc (Die dunkelste Nacht; P, Praha, Světová literatura, 1964)
Scharang, Michael: Dokonalá finta (Der Lebemann; detektivka, Praha, Svoboda 1984)
Stifter, Adalbert: Brigita (Brigita, Abdiáš, Hrad bláznů) (Brigitte; PP, České Budějovice, Růže sv. 2/1970)
Stifter, Adalbert: Horský křišťál (Der Bergkristall; VP, Praha, Odeon 1978, Světová knihovna)
Stifter, Adalbert: Hvozd (Horní Planá, Hvozd, Popsaná jedlička, Ledovec) (Der Hochwald; PP, České Budějovice, Růže, 1/1968)
Stifter, Adalbert: Potomci (Starý mládenec, Lesní pěšina, Potomci) (Die Nachkommenschaften; PP, České Budějovice, Růže, 3/1972)
Storm, Theodor: Včelí jezero (Pan státní rada, Jan a Jindřich Kirchovi, Bečvář Basch, Lena Wiesová, Z pozůstalosti) (Der Immensee (Aquis submersus, Basch); VP, Praha, Odeon 1966)
Traven, B.: Bílá růže (Die weisse Rose; R, Praha, Naše vojsko 1963; přepracované vydání Praha, Svoboda 1979)
Weiss, Peter: Velký sen listonoše Chevala a medailon o Peteru Weissovi (Der grosse Traum des Briefträgers Cheval; P, Praha, Světová literatura, 4/1965)
Zweig, Stefan: Marie Stuartovna (Maria Stuart; R, Praha, Odeon 1965; Praha, Panorama 1993; Praha, Academia 2000)