Saudek Erik Adolf

Saudek Erik Adolf* 18. 10. 1904 Wien (Vídeň, Rakousko)
† 16. 7. 1963 Sozopol (Bulharsko)

divadelní a literární kritik, překladatel z angličtiny, francouzštiny a němčiny

V letech 1923-28 studoval germanistiku, literární komparatistiku a divadelní vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Věnoval se literární a divadelní kritice, působil jako redaktor a dramaturg (1945-46 v Realistickém divadle Z. Nejedlého a 1945-49 v Národním divadle v Praze). Těžiště jeho literární činnosti však spočívá v práci překladatelské. Překládal z angličtiny, němčiny a francouzštiny. Zaměřil se především na dílo W. Shakespeara, jehož dramata poprvé v českém prostředí přetlumočil moderním jazykem.

Překlady z angličtiny

Conrad, Joseph: Zlatý šíp (The Arrow of Gold; R, Praha, Odeon 1976)
Shakespeare, William: Antonius a Kleopatra (Antony and Cleopatra; D, Praha, Dilia 1961; in: Antická dramata, Praha, Odeon 1983)
Shakespeare, William: Benátský kupec (The Merchant of Venice; D, Praha, Orbis 1955; Dilia 1955; in: Komedie II, Praha, SNKLHU 1955; in: Komedie, Praha, Odeon 1983)
Shakespeare, William: Hamlet, kralevic dánský (The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark; D, Praha, Umění lidu 1949; Praha, Umění lidu 1950; in: Tragedie I, Praha, SNKLHU 1958; Praha, Dilia 1958; in: Tragédie, Praha, Odeon 1983)
Shakespeare, William: Jak se Vám líbí (As You Like It; D, Praha, Dilia 1949-1959; Umění lidu 1951; in: Komedie II, Praha, SNKLHU 1955; Praha, SNKLU 1961; in: Komedie, Praha, Odeon 1983)
Shakespeare, William: Julius Caesar (D, Praha, Dilia 1957; in: Tragedie I, Praha, SNKLHU 1958; in: Antická dramata, Praha, Odeon 1983)
Shakespeare, William: Koriolanus (D, Coriolanus; Praha, Orbis 1959)
Shakespeare, William: Král Lear (King Lear; D. Praha, SNKLHU 1958; in: Antická dramata, Praha, Odeon 1983; in: Tragédie, Praha, Odeon 1983)
Shakespeare, William: Macbeth (Macbeth; D, in: Tragedie I, Praha, SNKLHU 1958; Praha, Odeon 1978; in: Tragédie, Praha, Odeon 1983)
Shakespeare, William: Othello (Othello, the Moor of Venice; D, Praha, Dilia 1949-1959; Praha, Orbis 1953; in: Tragedie I, Praha, SNKLHU 1958; in: Tragédie, Praha, Odeon 1983)
Shakespeare, William: Romeo a Julie (Romeo and Juliet; D, Praha, Dilia 1954; Orbis 1955; in: Tragedie I, Praha, SNKLHU 1958; in: Tragédie, Praha, Odeon 1983)
Shakespeare, William: Sen noci svatojánské (A Midsummer Night´s Dream; D, Praha, Umění lidu 1949; Dilia 1949-1959; in: Komedie II, Praha, SNKLHU 1955; in: Komedie, Praha, Odeon 1983)
Shakespeare, William: Troilus a Kressida (Troilus and Cressida; D, in: Antická dramata, Praha, Odeon 1983)
Shakespeare, William: Večer tříkrálový neboli Cokoli chcete (Twelfth Night or What You Will; D, Praha, Orbis 1954; in: Komedie II, Praha, SNKLHU 1955; Praha, Dilia 1960)
Shakespeare, William: Veselé windsorské paničky (The Merry Wivex of Windsor; D, Praha, Svoboda 1948; Praha, Dilia 1949-1959; Praha, Orbis 1957; in: Komedie III, Praha, Odeon 1967; in: Komedie, Praha, Odeon 1983)
Shakespeare, William: Zkrocení zlé ženy (The Taming of the Shrew; D, Praha, Dilia 1949-1959; jako Jak zkrotit saň, Praha, Umění lidu 1950; in: Komedie II, Praha, SNKLHU 1955; in: Komedie, Praha, Odeon 1983)
Shakespeare, William: Výbor z dramat 1 (VD, Praha, Naše vojsko 1956)
Shakespeare, William: Výbor z dramat 2 (VD, Praha, Naše vojsko 1957)
Wilder, Thornton: Most svatého Ludvíka krále (The Bridge of San Luis Rey; R, Praha, SNKLHU 1958)

Překlady z francouzštiny

Molière: Jíra Danda aneb chudák manžel (Georges Dandin ou le mari confondu; D, Praha, Umění lidu 1949; Praha, Orbis 1960)
Molière: Lakomec (L'Avare; D, Praha, Orbis 1959; in: Lakomec / Misantrop / Tartuffe, Praha, Mladá fronta 1966; in: Don Juan / Lakomec, Praha, Odeon 1973)

Překlady z němčiny

Goethe, Johann Wolfgang: Spřízněni volbou (Die Wahlverwandtschaften; R, in: Utrpení mladého Wethera / Spřízněni volbou, Praha, SNKLU 1965)
Goethe, Johann Wolfgang: Utrpení mladého Werthera (Die Leiden des jungen Werther; R, in: Utrpení mladého Wethera / Spřízněni volbou, Praha, SNKLU 1965)
Goethe, Johann Wolfgang: Viléma Meistera léta učednická (Wilhelm Meisters Lehrjahre; R, Praha, SNKLHU 1958, + Vojtěch Jirát)
Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus: Záchýsek zvaný Rumělka (Der goldene Topf; pohádka, in: Záchýsek zvaný Rumělka / Zlatý kořenáč, Praha, SNKLHU 1961)
Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus: Zlatý kořenáč (Der goldene Topf; pohádka, in: Záchýsek zvaný Rumělka / Zlatý kořenáč, Praha, SNKLHU 1961)
Keller, Gottfried: Sedm legend (Siben Legenden; NN, in: Básně / Sedm legend / Epigram, Praha, SNKLHU 1954)