Salivarová Zdena

Salivarová Zdena* 21. 10. 1933 Praha

spisovatelka, nakladatelka, překladatelka z fracouzštiny

Provdaná Škvorecká, manželka spisovatele a překladatele Josefa Škvoreckého (*1924). Maturovala 1952 na Dívčím reálném gymnáziu E. Krásnohorské v Praze. 1952-62 zpívala v Československém státním souboru písní a tanců, 1959-61 vystupovala také v pražské Laterně magice a počátkem 60. let se stala členkou Inkognito kvartetu, 1962-65 byla herečkou a zpěvačkou divadla Paravan. 1965-68 studovala dramaturgii na Filmové fakultě Akademie múzických umění a hrála v několika filmech. 1969 odjela s manželem přes USA do Kanady. 1971 založili v Torontu nakladatelství Sixty-Eight Publishers, jehož chod všestranně zajišťovala; do 1993 vydali 227 knižních titulů převážně exilových a samizdatových autorů. Doma publikovala do 1969 své prózy časopisecky, knižně vyšel jen povídkový triptych Pánská jízda (1968). Další díla, která vydala ve svém torontském nakladatelství (román Honzlová, 1972; novelu Nebe, peklo, ráj, 1976; s J. Škvoreckým vzpomínky Samožerbuch, 1977; román Hnůj země, 1994) vyšla v Praze až v 90. letech. Mnoha povídkami, články a rozhovory přispívala v 70. a 80. letech do exilových časopisů, např. Proměny a Československý týdeník (New York), Svědectví (Paříž). Po 1989 publikovala hlavně v Lidových novinách, Literárních novinách a Respektu. Překládala z francouzštiny.

Překlady z francouzštiny

Malet, Léo: Za Louvrem vycházelo slunce (Le soleil naît derrière le Louvre; R, in: 3x Nestor Burma, Praha, Odeon 1967)
Simenon, Georges: Bratři Ricové (Les frères Rico; R, Praha, Československý spisovatel 1965)
Souvestre, Pierre - Allain, Marcel: Fiakr noci (Le Fiacre de nuit; R in: 3x Fantomas, Praha, Odeon 1971; in: Fantomas / Noční fiakr / Červená vosa, Praha, Odeon 1991)