Rovenský Bohuslav

Rovenský Bohuslav* 1. 11. 1891 Praha
† 4. 4. 1965 Český Brod

překladatel z francouzštiny, angličtiny a němčiny

Působil jako středoškolský profesor na gymnnáziu v Českém Brodě. Z francouzštiny a angličtiny překládal prozaiky 19. století (Balzac, Hugo, Barbey d'Aurevilly, Galsworthy). Část překladatelského díla spadá do období před rokem 1945.

Překlady z angličtiny

Galsworthy, John: Silnější než smrt (Beyond; R, Praha, Melantrich 1933, + Jan Čep)
Grey, Zane: Jezdci z purpurových stepí (Riders of the purple sage; R, Český Těšín, Oddych 1997)
Grey, Zane: Poutník v pustinách (R, Český Tešín, Gabi - Oddych 1994; Brno, Návrat 2000)
Kennedy /Kennedyová/, Margaret: Ranní červánky (Red sky at morning; R, Praha, Melantrich 1930)
Wilde, Oscar: Intence (Intentions; EE, Olomouc, Votobia 1994)

Překlady z francouzštiny

Balzac, Honoré de: Kabinet starožitností (Le Cabinet des antiques; in: Kabinet starožitností / Stará panna / Quinolův důvtip / Macecha / Spekulant, N, Praha, SNKLU 1962)
Balzac, Honoré de: Stará panna (La vieille fille; N, in: Kabinet starožitností / Stará panna / Quinolův důvtip / Macecha / Spekulant, Praha, SNKLU 1962)
Balzac, Honoré de: Honorina (Honorine; N: in: Plukovník Chabert a jiné prózy, Praha, SNKLHU 1957])
Balzac, Honoré de: Kuratela (L'Interdiction; N, in: Plukovník Chabert a jiné prózy, Praha, SNKLHU 1957)
Balzac, Honoré de: Mše atheistova (La Messe de l'Athée; N, in: Plukovník Chabert a jiné prózy, Praha, SNKLHU 1957)
Balzac, Honoré de: Sestřenice Běta (La Cousine Bette; R, Praha, Československý spisovatel 1950; Praha, SNKLHU 1954; Praha, Odeon 1969; Praha, Odeon 1974)
Balzac, Honoré de: Velikost a pád Césara Birotteaua (Grandeur et Décadence de César Birotteau; R, in: Velikost a pád Césara Birotteaua / Bankovní dům Nucingen / Dcera Evina, Praha, SNKLHU 1959)
Hugo, Victor: Dělníci moře (Les Travailleurs de la mer; R, Praha, SNKLHU 1958, + Vladimír Mikeš [verše]; Praha, SNKLHU 1960, + Vladimír Mikeš [verše]; Praha, Odeon 1969, 2+ Vladimír Mikeš [verše]; Praha, Odeon 1977, + Vladimír Mikeš [verše])

Překlady z němčiny

Feuchtwanger, Lion: Žid Süss (Der Jude Süss; R, Praha, Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství 1929; Praha, Svoboda 1948; Praha, SNKLU 1964, + Ladislav Narcis Zvěřina [spolupřeložil verše]; Praha, Odeon 1969, + Ladislav Narcis Zvěřina [spolupřeložil verše])