Rogalewicz Vladimír

Rogalewicz Vladimír


* 25. 9. 1953 Praha

matematik, překladatel z angličtiny a němčiny (společně s manželkou Hanou)

Vystudoval matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Docent matematiky na ČVUT. Publikoval více než 50 vědeckých článků z oblasti algebry, chemického inženýrství a rostlinných genetických zdrojů. Nepravidelně píše pro různé noviny a časopisy (např. Lidové noviny, Respekt, Nová přítomnost). Spolu s manželkou Hanou v Praze založili a vedou soukromou jazykovou školu. Společně překládají beletrii z němčiny a angličtiny.

 

Překlady z angličtiny (všechny společně Hana a Vladimír Rogalewiczovi):

Mises, Ludwig von: Lidské jednání. Pojednání o ekonomii (Human Action: A Treatise on Economics), Liberální institut, Praha, 2006, ISBN 80-86389-45-6 (Kapitoly 8-16, 22-26. Zbylé části knihy přeložili Pavel Chalupníček, David Lipka, Josef Šíma.)
Orwell, George: Na dně v Paříži a Londýně (Down and Out in Paris and London), Votobia, Olomouc, 1996, ISBN 80-7198-122-2
Smith, Adam: Teorie mravních citů (The Theory of Moral Sentiments), Liberální institut, Praha, 2005, ISBN 80-86389-38-3Překlady z němčiny
(všechny společně Hana a Vladimír Rogalewiczovi)

Fendtová, Janet; Keményová, Katalin: Dear Doubleyou (Dear Doubleyou), Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2006, ISBN 80-7106-853-5
Lansburgh, Werner: Dear Vittie (Dear Doosie), Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 1994, 2006, ISBN 80-7106-062-3, 80-7106-848-9
Lansburgh, Werner: Holidays for Vittie (Holidays for Doosie), Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 1995, 2006, ISBN 80-7106-122-0, 80-7106-849-7

poslední aktualizace: 6.10.2006