Ríša Vlado

Ríša Vlado* 16. 4. 1949 Rožňava (Slovensko)

překladatel z ruštiny

Po maturitě (1967) na Střední všeobecně vzdělávací škole v Praze studoval v letech 1967-73 obor anorganická technologie na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze (Ing.), kde pak 1973-74 působil jako odborný asistent. V letech 1974-87 byl vědeckým pracovníkem Ústavu jaderného výzkumu v Praze. Od roku 1987 se věnoval postgraduálnímu studiu pedagogiky a psychologie (do 1990) a současně pracoval jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (do 1990). Od roku 1990 je zaměstnán ve vydavatelství Mladá fronta, od 1992 je šéfredaktorem časopisu Ikarie. Jako překladatel se zaměřuje na literaturu science-fiction, překládá z ruštiny a pro časopisy z polštiny.

Překlady z ruštiny

Bilenkin, Dmitrij Aleksandrovič: Hodina relativity (VP, Praha, Lidové nakladatelství 1989)
Konstantinov, Jurij: Tvář Aeny (VP, Praha, Lidové nakladatelství 1980)
Larionova /Larionová/, Ol'ga Nikolajevna: Čakra Kentaura (výbor próz sci-fi, Praha, Nostromo - Golem Ríša 1991)
Sonáta hada (VP, Praha, Lidové nakladatelství 1988)