Rejchrtová Alžběta

Rejchrtová Alžběta* 9. 2. 1947 Praha

redaktorka, pedagožka, překladatelka z angličtiny

Po maturitě (1965) na Střední všeobecně vzdělávací škole v Mostě studovala 1965-69 na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem a 1969-73 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Krátce (1973-74) vyučovala na Státní jazykové škole v Praze, 1974-85 pracovala v anglické redakci Zahraničního vysílání Československého rozhlasu, 1985-93 působila jako redaktorka v nakladatelství Odeon, poté se věnovala překladatelské práci ve svobodném povolání. Od 1997 vyučuje na Státní jazykové škole v Praze. Překládá z angličtiny (prózu a literaturu faktu) a do angličtiny.

Překlady z angličtiny

Block, Lawrence: Zavírací hodina (When the Sacred Ginmill Closes; R, Praha, Vyšehrad 2000)
Bradbury, Ray: Kaleidoskop (VP, Praha, Odeon 1988, + další překladatelé)
Faulkner, William: Svatyně (Sanctuary; R, Praha, Argo 1996)
Gissing /Gissingová/, Věra: Perličky dětství (Pearls of Childhood; LF [autobiografie], Praha, Odeon 1988)
Masky a tváře černé Ameriky (VP, Praha, Odeon 1985, + další překladatelé)
Parent /Parentová/, Gail: Sheila Levinová zemřela a žije v New Yorku (Sheila Levine is Dead and Living in New York; R, Praha, Odeon 1992)
Weldon /Weldonová/, Fay: Prezidentův syn (The President´s Child; R, Praha, Ivo Železný 1994)