Reis Vladimír

Reis Vladimír* 4. 1. 1922 Praha

překladatel ze slovenštiny

Po maturitě (1941) na Jiráskově gymnáziu v Praze studoval v letech 1945-49 filozofii a slovanské literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; roku 1969 získal titul PhDr. V letech 1951-53 pracoval jako noční korektor, 1953-71 působil v nakladatelství Odeon, 1971-86 byl vedoucím redaktorem v nakladatelství Artia. Překládal slovenskou prózu, drama i poezii, úvody a doslovy.

Překlady ze slovenštiny

Blažková, Jaroslava: Nylonový měsíc (Nylonový mesiac; próza Praha, Československý spisovatel 1961; in: Pět slovenských novel, Praha, SNKLU 1965)
Karvaš, Peter: Zamyšlení nad dramaturgií (úvahy, Praha, Československý spisovatel 1969)
Ťažký, Ladislav: Smečka divých Adamů (N, Praha, Naše vojsko 1965)
V proudech času. Antologie slovenské povídky čtyř desetiletí (VP, Praha Odeon 1984, + další překladatelé)
Volanská, Hela: Planety (Planéty; PP, Praha, Československý spisovatel 1969)
Zahradník, Osvald: Preludium v moll (Prelúdium v mol; D, in: Opus, Praha, Mladá fronta 1987)
Zahradník, Osvald: Sólo pro bicí (hodiny) (Sólo pre bicie (hodiny); D, in: Opus, Praha, Mladá fronta 1987)
Zahradník, Osvald: Sonatina pro páva (Sonatina pre páva; D, in: Opus, Praha, Mladá fronta 1987)
Zimková, Milka: No a co (No a čo; PP, in: Pásla koně na betoně / No a co, Praha, Mladá fronta 1989, + Jiřina Kintnerová)
Zimková, Milka: Pásla koně na betoně (Pásla kone na betóne; PP, in: Pásla koně na betoně / No a co, Praha, Mladá fronta 1989, + Jiřina Kintnerová)