Reinerová Hana

Reinerová Hana* 19. 4. 1921 Benešov (u Prahy)

překladatelka z bulharštiny

Dětství prožila s rodiči v Bulharsku ve městě Ruse, kde se koncem 70. let 19. století usadil její děd z otcovy strany Zikmund Steiner a byl přednostou železničních stanic v Ruse, Varně a Plovdivu; 1932 rodina přesídlila do Čech. Maturovala 1939 na klasickém gymnáziu v Hradci Králové, 1940 absolvovala v Praze kurs zdravotních sester, poté byla vychovatelkou v židovském dětském domově. Od 1943 do května 1945 byla vězněna v koncentračních tábodech Terezín, Osvětim, Freiberg a Mauthausen. Po návratu do Prahy studovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy slovanskou filologii (specializaci bulharistika). Od roku 1947 se věnovala překladatelské činnosti. Překládala hlavně bulharskou prózu a divadelní hry, spolupracovala s českými básníky na překladech bulharské poezie. Překládala i písňové texty, přeložila asi 20 bulharských filmů, překládala také pro rozhlasové pořady. Mnoho kratších překladů publikovala v periodickém i denním tisku.

Překlady z bulharštiny

Angelov, Petr: Velký jako malé jablko (Goljam kolkoto malka jabălka; D, Praha, Dilia 1990)
Angelov, Dimitr: Byl jednou jeden chlapec (Imaše edno momče; D, premiéra Československý rozhlas 1970)
Belev, Gjončo: Noví lidé (Novi chora; R, Praha, Práce 1948)
Blagoeva /Blagoevová/, Stela: Jiří Dimitrov (Georgi Dimitrov; LF, Praha, Svoboda 1950; Praha, Svoboda 1952)
Bogdanov, Ivan: Avicena (Avicena; LF, Praha, Avicenum 1978)
Bulharská poezie 20. století (VB, Praha, Odeon 1983, + Vlasta Dvořáčková, Jiří Havel, František Mareš, Kamil Mařík, Jan Pilař, Oldřich Rafaj, Karel Sýs, Jarmila Urbánková, Oldřich Vyhlídal, Jiří Žáček, [Hana Reinerová jazyková spolupráce])
Bulharské lidové pohádky (výbor z Bălgarsko narodno tvorčestvo; Praha, Odeon 1971)
Cačev, Kliment: Poslední z oddílu (Poslednijat ot otrjada; D, Praha, Dilia 1965)
Čítanka bulharské literatury (VB, VP, Praha, Albatros 1983, + další překladatelé)
Danailov, Georgi: Malé a velké hry (Decata igrajat văn; R pro děti, Praha, Albatros 1977)
Dimitrova /Dimitrovová/, Blaga: Cesta k sobě (Păuvane kăm sebe si; R, Praha, Práce 1972)
Dimitrova /Dimitrovová/, Blaga: Doktorka Faustina (Dr Faustina; D, Praha, Dilia 1976)
Dimitrova /Dimitrovová/, Blaga: Podzemní nebe (Podzemno nebe; cestopisný deník, in: Poslední soud, Praha Naše vojsko 1974)
Dimitrova /Dimitrovová/, Blaga: Poslední soud (Strašnijat săd; R, in: Poslední soud, Praha Naše vojsko 1974)
Dončev, Anton: Přelom (Vreme razdelno; R, Praha, Odeon 1972; Praha, Odeon 1973)
Gabe /Gabeová/, Dora: Posečkej, slunce! (VB, Praha, Odeon 1981, + Jarmila Urbánková [přebásnila], [Hana Reinerová jazyková spolupráce])
Grubešlieva /Grubešlievová/, Marija: Mořský koník (Gemija v moreto; R pro děti, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1963)
Guljaški, Andrej: Stopy ve sněhu (Stăpki v snega; R, Praha, Práce 1949)
Guljaški, Andrej: Vedrovská STS (MTS-Vedrovo; R, Praha, Brázda 1952)
Guljaški, Andrej: Tajemství hadince (Kontrarazuznavane; R, Praha, Naše vojsko 1961)
Ignatov, Rangel: Nebožtík (Pokojnikăt; N, Světová literatura, 5/1958)
Javorov, Pejo K.: Pod Vitoší (V polite na Vitoša; D, Praha, Dilia 1958; Praha, Dilia 1959; premiéra Československý rozhlas 1959)
Kalčev, Kamen: Ohnivé léto (Ogneno ljato; R, Praha, Lidové nakladatelství 1976)
Karalijčev, Angel: Pohádkový svět (výbor z Prikazen svjat / Bălgarski narodni prikazki; pohádky, Praha, Albatros 1974)
Karalijčev, Angel: Bylo nebylo (výbor z Imalo edno vreme; pohádky, Sofija, Bălgarski chudožnik 1986)
Karaslavov, Georgi: Kámen do kalných vod (Kamăk v blatoto; D, Praha, Dilia 1960; jako Ježek za košilí premiéra Československý rozhlas 1961)
Kostov, Stefan: Ženské panství (Žensko carstvo; D, Praha, Dilia 1981)
Marinov, Nikola: Šestero zeměmi (Šestimata; R, Praha, Melantrich 1949)
Markov, Georgi: Muži (Măže; R, Praha, Naše vojsko 1964)
Michajlova /Michajlovová/, Liljana: Otevři, to jsem já (Otvori, az săm; R, Praha, Práce 1977)
Michajlova Michajlovová/, Liljana: Parník Radetzky (Korabăt; R, Praha, Vyšehrad 1978)
Nakovski, Atanas: Zastavený déšť (Bez senki; VN, Praha, Odeon 1973)
Neškov, Veličko: Signály (Signali; D, Praha, České divadelní a literární jednatelství 1953, + Zdena Hanzová; premiéra Praha, Divadlo československé armády 1955)
Ninova /Ninovová/, Cvetana: Sokové (Săpernici; D, Praha, Dilia 1976)
Pavlov, Todor: Christo Botev (Christo Botev; LF, Praha, Slovanské nakladatelství 1950)
Pavlov, Todor: Dimitr Blagoev (Dimităr Blagoev; LF, Praha, Slovanské nakladatelství 1950)
Pavlov, Todor: Bulharští básníci a spisovatelé (Bălgarski poeti i pisateli; LF, Praha, Slovanské nakladatelství 1951, + Sáva Heřman)
Pavlov, Todor: O typickém ve skutečnosti a jeho odrazu v umění (Za tipičnoto dejstvitelnostta i otraženieto mu v izkustvoto; LF, Praha, Československý spisovatel 1956)
Petrov, Valeri: Bílá pohádka (Bjala prikazka; loutková hra, Praha, Dilia 1987, + Dana Hronková, Jiří Žáček)
Petrov, Valeri: Knoflík na spaní (Kopče za săn; loutková hra, Praha, Dilia 1980; premiéra Praha, Ústřední loutkové divadlo 1981; premiéra Plzeň, Divadlo dětí 1981)
Petrov, Valeri: Pohádky (pohádky, Sofija, Svjat 1986, + Dana Hronková, Jiří Žáček)
Popov Vasil: Nížina (Nizinata; R, Praha, Svoboda 1984)
Radev, Milčo: Cestou po chodníku (Po trotoara; N, Praha, Československý spisovatel 1963)
Radičkov, Jordan: Cirkulárka (Dărvorezačka; N, Praha, Odeon 1974)
Radičkov, Jordan: Horké poledne (Gorešto pladne; NN, Praha, Svoboda 1966)
Radičkov, Jordan: K obrazu svému (Obraz i podobie; D, Praha, Dilia 1987)
Radičkov, Jordan: Košíky (Košnici; D, Praha, Dilia 1984; premiéra Liberec, Divadlo F. X. Šaldy 1983)
Radičkov, Jordan: Kozel (Kozel; N, in: Skalní kresby, Praha, Československý spisovatel 1973)
Radičkov, Jordan: Lazařina (Lazarica; D, Praha, Dilia 1978; premiéra Brno, Divadlo Na provázku 1979)
Radičkov, Jordan: Mela (Sumatocha; D, Praha, Dilia 1976; premiéra Liberec, Divadlo F. X. Šaldy 1976)
Radičkov, Jordan: My vrabčáci (Nie vrabčetata; pohádkový cyklus, Praha, Práce 1973; Praha, Albatros 1982; dramatizace: premiéra Liberec, Divadlo F. X. Šaldy 1982; Praha, Divadlo J. Wolkra 1983)
Radičkov, Jordan: Něžná spirála (Nežnata spirala; P, in: Něžná spirála, Praha, Odeon 1988)
Radičkov, Jordan: Poslední léto (Posledno ljato; N, Praha, Světová literatura, 1/1966)
Radičkov, Jordan: Skalní kresby (Skalni risunki; N, in: Skalní kresby, Praha, Československý spisovatel 1973)
Radičkov, Jordan: Střelný slabikář (Baruten bukvar; PP, Praha, Práce 1988)
Radičkov, Jordan: Šest malých matrjošek a jedna velká (Šest malku matrjoški i edna goljama; P, in: Něžná spirála, Praha, Odeon 1988)
Radičkov, Jordan: Upoutaný balón (Privărzanijat balon; P, in: Všichni a nikdo, Praha, Vyšehrad 1984)
Radičkov, Jordan: Všichni a nikdo (Vsički i nikoj; R, in: Všichni a nikdo, Praha, Vyšehrad 1984)
Radičkov, Jordan: Zajíc (Zaekăt; N, in: Skalní kresby, Praha, Československý spisovatel 1973)
Radičkov, Jordan: Železný kluk (Željaznoto momče; D pro děti, Praha, Dilia 1976)
Radoev, Ivan: Svět je malý (Svetăt e malăk; D, premiéra Československý rozhlas 1962)
Říjen 1917 67 (VB, Praha, Československý spisovatel 1967, + Kamil Bednář, Ludvík Kundera, Jarmila Urbánková [přebásnili], [Hana Reinerová jazyková spolupráce])
Smirnenski, Christo: Ať už je den (VB, Praha, SNKLHU 1953, + Ludvík Kundera [přebásnil], [Hana Reinerová jazyková spolupráce])
Stanev, Emilijan: Ancikrist (Antichrist; R, Praha, Odeon 1976)
Stanev, Emilijan: Ježek Pospíchálek a želva Loudalka (Prez vodi i gori; pohádky, Praha, Albatros 1976)
Sto moderních básníků (VB, Praha, Československý spisovatel 1967, + Ludvík Kundera [přebásnil], [Hana Reinerová jazyková spolupráce], + další překladatelé)
Stojanov, Zachari: Zápisky o bulharských povstáních (Zapiski po bălgarskite văstanija; výbor z memoárů, Praha, Odeon 1978)
Strašimirov, Anton: Tchyně (Svekărva; D, Praha, Dilia 1958)
Talev, Dimitr: Prespánské zvony (Prespanskite kambani; R, Praha, SNKLU 1961)
Talev, Dimitr: Železný kahan (Železnijat svetilnik; R, Praha, SNKLU 1961)
Vapcarov, Nikola Jonkov: Z díla (Izbrani stichotvorenija; VB, Praha, Mladá fronta 1953, + Kamil Bednář, František Branislav, Milan Jariš, Ludvík Kundera, Jan Pilař, Jiří Valja [přebásnili], [Hana Reinerová jazyková spolupráce])
Veličkov, Michail: ...a teď si budem žít! (Bjagstvo; D, Praha, Dilia 1978)
Verše proti smrti. Antologie protifašistické poezie socialistických zemí (VB, Praha, Československý spisovatel 1980, + Václav Daněk, Vlasta Dvořáčková, Václav Jelínek, František Mareš, Jarmila Urbánková [přebásnili], [Hana Reinerová jazyková spolupráce])
Vežinov, Pavel: Modří motýli (Sinite peperudi; N a P, Praha, Práce 1973)
Zagorčinov, Stojan: Den poslední (Den posleden; R, Praha, SNKLHU 1954; Praha, Svoboda 1976)
Zagorčinov, Stojan: Svátek v Bojaně (Praznik v Bojana; R, Praha, Vyšehrad 1968)