Rafaj Oldřich

Rafaj Oldřich* 25. 4. 1934 Zubří (u Rožnova pod Radhoštěm)

básník, překladatel z polštiny a slovenštiny

Po maturitě (1953) na gymnáziu v Novém Jičíně začal studovat češtinu a polštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, po roce přestoupil na Masarykovu univerzitu do Brna, kde 1958 absolvoval; 1967 získal titul PhDr. Krátce vyučoval na jedenáctileté střední škole v Odrách, 1960-65 byl v Ostravě redaktorem Krajského nakladatelství (od 1963 Profil). Roku 1965 přešel do Prahy, kde působil jako starší odpovědný redaktor v nakladatelství Československý spisovatel a 1967-68 v Literárních novinách a Kulturních novinách. Od podzimu 1968 do jara 1969 pracoval v Úřadu pro tisk a informace, 1969 se stal redaktorem časopisu Květy a 1970 šéfredaktorem literárně-dramatické redakce Československého rozhlasu. 1974-88 byl šéfredaktorem Literárního měsíčníku. Autor marxisticky orientovaných studií (Literatura a současnost. Dějiny literatury na Ostravsku 1945-1960, 1963; soubory Zápas o současnost, 1978; O literaturu našich dní, 1981; Literatura a čas, 1985; Meziúčty, 1989; Portréty 1979) a básnických knih (To nejbližší, 1980; Tři poemy a Testament, 1984; Báseň o zemi, 1985; Noční přesun, 1986). Pod pseudonymem Josef Klaner vydal básnickou sbírky Psí čas (München 1995) a Černé blesky (Praha 1996). Překladatelsky a editorsky se zaměřoval na současnou slovenskou a polskou poezii i prózu.

Překlady z polštiny

Grześczak, Marian: Člověk zvedá břemena (....................; B [poema], Praha, Mladá fronta 1980)
Grześczak, Marian: Vypouštění skřivánka (VB, Praha, Mladá fronta 1976)
Iwaszkiewicz, Jarosław: Mrtvá paseka (.................; N, Světová literatura ../1974)
Jasiczek, Henryk: Krásné jak housle (.................; ..., ..............., ...... 1962, + Erich Sojka)
Jasiczek, Henryk: Pokus o smír (VB, Praha, Československý spisovatel 1967, + Jan Pilař, Erich Sojka)
Lem, Stanisław: Lov (Polowanie; NN, Praha, Odeon 1969)
Lem, Stanisław: Příběhy pilota Pirxe (Opowiesci o pilocie Pirxie; PP, Praha, Odeon 1978, + Jaroslav Simonides, Lenka Stachová)
Paměť. Moderní polská poezie (VB, Praha, Práce 1974)

Překlady z řečtiny

Ritsos, Jannis: Ostrava (B [poéma], Ostrava, Krajské nakladatelství 1962, + Věnceslav Juřina, Michalis Fulidis [jazyková spolupráce])

Překlady ze slovenštiny

Haľamová, Maša: Dar (VB, Blok, Brno 1979)
Kováč, Mikuláš: Půlnoční jabloň (VB, Praha, Československý spisovatel 1989)
Koyš, Pavol: Denní ohně (VB, Praha, Práce 1986)
Obřad s plamenem (VB [ze slovenské poezie], Praha, Práce 1982)
Plávka, Andrej: Bdění (VB, Praha, Československý spisovatel 1976)
Reisel, Vladimír: Sen o slunci (.................; ..., Praha, Práce 1981)