Pultr Alois

Pultr Alois* 25. 3. 1906 Černožice nas Labem (u Hradce Králové)
† 12. 11. 1992 Praha

koreanista, překladatel z korejštiny a japonštiny

V letech 1926-32 studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy obory francouzština, němčina a filozofie, ve stejné době absolvoval studium na univerzitě v Aix en Provence ve Francii. 1934-44 vyučoval na reformovaném reálném gymnáziu v Praze. Tehdy se začal zajímat o jazyky a kulturu Orientu a zahájil studium japonštiny, koncem 2. světové války se začal učit korejsky. Po 1945 se stal pracovníkem Orientálního ústavu, vedl školu orientálních jazyků a vyučoval nejdříve japonštinu a později ve večerních kurzech i korejštinu. 1951 přešel na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (1952 získal titul PhDr. 1966 byl jmenován docentem) a stal se vedoucím oboru koreanistika, nejprve na katedře filologie a dějin Dálného východu, později na katedře věd o zemích Asie a Afriky. Zajištoval výuku ve většině předmětů oboru koreanistika (korejská literatura, jazyk, historie, geografie) a současně pokračoval ve vědecké práci. Bohatá byla rovněž jeho popularizační činnost (přednášky, časopisecké články, překlady). Do důchodu odešel 1974, ale i nadále byl vědecky činný. Jako zakladatel československé koreanistiky vytvořil předpoklady pro vybudování tohoto u nás zcela nového oboru. Je mj. autorem první učebnice korejštiny, která byla přeložena i do němčiny, a jeho překlad románu Proud ve spolupráci s Han Hung-suem je prvním překladem díla moderní korejské literatury do cizího jazyka.

Překlady z japonštiny

Fusao Hajaši: Na křižovatkách velkoměsta (P, Nový Orient, 6, 7-8, 9-10, 12-13/1949-50, 1, 2-3/1950-51)
Rintaró Takeda: Raubířská vesnice (Arappoi mura; P, Nový Orient, 2-3, 4, 5, 8, 9-10/1947)

Překlady z korejštiny

Čo, Kič'en: Pektusan (Päktusan; poéma, Praha, Mír 1950, + Semu Hagwon)
Čo, Ki-čchon: Korejská matka (B, in: Mládí světa, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1953)
Čo, Ki-čchon: Ulice v plamenech. Básně z boje korejského lidu za svobodu (Čosonun ssaunda; BB, Praha, Malá knižnice Orientu 1952; Praha, Naše vojsko 1953)
Čon Čcho-min: Seménka květin (B, Nový Orient, 4/1957)
Gim Namčon: Proud (R, Praha, Družstevní práce 1947, + Han Hung-sue)
Hong Mjong-hi: Pobratimci (výňatek z románu, Nový Orient, 1, 2/1958)
Kim Čchol: Mořský racek (B, Nový Orient, 7/1956)
Kim Jong-ho: Hora (B, Nový Orient, 4/1950-51)
Kim Ki-rim: Zpěv o nové zemi (B, Nový Orient, 2-3/1950-51)
Kim Namč'en: Proud, (R, Praha, Mír 1950, + Han Hung-sue)
Mukčchägjo: Píseň o knize, která zčernala tuší (B, Nový Orient, 1/1960)
No Č'anmjang: Trním a hložím přichází milý... (B, Nový Orient, 6/1949)