Průšek Jaroslav

Průšek Jaroslav* 14. 9. 1906 Praha
† 7. 4. 1980 Praha

sinolog, překladatel z čínštiny

Po maturitě byl 1925 přijat ke studiu dějin antických národů a Byzance na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Od 1927 se soukromě věnoval čínštině, 1928-30 absolvoval studium sinologie a japanologie v Göteborgu a Halle. 1930 dosáhl doktorátu z oboru historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a v následujícím roce pokračoval v Lipsku ve studiích čínštiny a japonštiny. 1932 jej Orientální ústav vyslal na studijní pobyt do Číny. Na Národní univerzitě v Pekingu studoval dějiny hospodářství a navazoval osobní kontakty s předními osobnostmi čínské literatury a literárního dějepisectví. 1934-37 pokračoval ve studiu čínské literatury na císařské univerzitě v Tokiu, 1937 vedl letní dvouměsíční kurz dějin čínské literatury v Berkeley (USA). Po návratu do vlasti pracoval v Exportním ústavu (1938-39), učil čínštinu na Vyšší lidové škole ve Zlíně (1937-38), katalogizoval čínské knihy v Univerzitní knihovně (1938-40) a působil jako lektor čínštiny a japonštiny ve Škole živých orientálních jazyků při Orientálním ústavu v Praze (1938-46). Roku 1945 byl jmenován docentem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, v témže roce založil katedru filologie a dějin Dálného východu a inicioval založení časopisu Nový Orient. 1947 byl jmenován mimořádným a 1948 řádným profesorem čínské a japonské řeči a literatury Filozofické fakulty univerzity Karlovy, zároveň přednášel na Univerzitě Palackého v Olomouci. 1948 se stal úřadujícím místopředsedou a 1952 ředitelem Orientálního ústavu, kde pak pracoval až do svého vynuceného odchodu (1971).

Překlady z angličtiny

Payne, Robert: Cesta do rudé Číny (Journey to Red China; Praha, Družstevní práce 1948, + Augustin Palát)

Překlady z čínštiny

Hovory Konfuciovy (kniha 77, Praha, Jan Laichter 1940, + Vincenc Lesný)
Li Po. Dvacet tři parafráze starého čínského básníka (VB, Praha, R. Kmoch 1942, + Bohumil Mathesius [přebásnil])
Liu, O: Putování Starého Chromce (Lao Cchan jou-ti; R, Praha, Melantrich 1947)
Lu Sün: Vřava (VP, Praha, Svoboda 1951, + Berta Krebsová)
Mao Tun: Šerosvit (C'jie; R, Praha, Svoboda 1950; Praha, SNKLHU 1958)
Mistr Sun o umění válečném (Ping-fa) (Sun-c' ping-fa; pojednání o válečnictví, Praha, Naše vojsko 1949)
Pchu, Sung-ling: Zkazky o šesteru cest osudu (Liao-čaj č'-i; sbírka fantastických PP, Praha, SNKLHU 1955; Praha, SNKLU 1963)
Podivuhodné příběhy z čínských tržišť a bazarů (VP, Praha, František Borový 1947)
Šen, Fu: Šest historií prchavého života (Fou-šeng liou ti; lyrická autobiografie, Praha, Plzákovo nakladatelství 1944; Praha, SNKLHU 1956)
Třetí zpěvy staré Číny. Parafráze čínské poesie (VB, Praha, Melantrich 1949, + Bohumil Mathesius [přebásnil])