Poldauf Ivan

Poldauf Ivan* 15. 8. 1915 Kutná Hora
† 9. 8. 1984 Praha

jazykovědec, anglista a bohemista, lexikograf, překladatel z angličtiny

V letech 1934-39 studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, v letech 1939-45 vyučoval jako profesor na Obchodní akademii v Praze na Vinohradech. Roku 1945 se stal asistentem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, roku 1946 studoval na univerzitě v Oxfordu. Po návratu se roku 1947 habilitoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1949-61 byl profesorem na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a v letech 1961-65 profesorem aplikované lingvistiky a teorie překladu a tlumočení na Univerzitě 17. listopadu v Praze. Roku 1965 byl jmenován profesorem anglistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1957-71 byl vedoucím redaktorem časopisu Cizí jazyky ve škole. Věnoval se české a anglické mluvnici, hlavně slovesným kategoriím, vidu, pasivu a syntaxi. Je autorem řady vědeckých studií a článků v českém i zahraničním odborném tisku. Výsledkem jeho lexikografické činnosti je autorství a spoluatorství dvojjazyčných slovníků (Anglicko-český slovník, 1956, Česko-anglický slovník, 1959 - s A. Osičkou). Překládal z angličtiny, na výborech povídek se podílel i jako editor.

Překlady z angličtiny

Harris, Joel Chandler: Nové rozprávky strýčka Rémuse (Nights with Uncle Remus - Myths and Legends of the Old Plantation; VP, Praha, Albatros 1977)
Harris, Joel Chandler: Rozprávky strýčka Rémuse (Uncle Remus: Legends of the Old Plantation; PP, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1959; Praha, Albatros 1972)
Harris, Joel Chandler: Z rozprávek strýčka Rémuse (Uncle Remus: Legends of the Old Plantation; PP, Praha, Albatros 1969)