Pokorná Eva

Pokorná Eva* 31. 3. 1948 Praha

překladatelka z francouzštiny a portugalštiny

Rozená Pštrossová. Po maturitě (1966) na Střední všeobecně vzdělávací škole Jana Nerudy v Praze, Hellichově ulici studovala v letech 1966-72 obor francouzština - portugalština na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (Mgr.). Překládá z francouzštiny, kromě knih literatury faktu a beletrie publikovala překlady časopisecky (Kino, Cahiers du CEFRES).

Překlady z francouzštiny

Fansten, Jacques: Ne, nikdo ještě není doma (La Fracture du Myocarde; N, Praha, Albatros 1995)
Le Clézio, Jean-Marie Gustave: Bludná hvězda (Étoile,errante; R, Praha, E.W.A Edition 1996)
Pennac, Daniel: Stařenky milují střely dum dum (La fée carabine; R, Praha, Práce 1993)
Slovník biblické kultury (Dictionnaire culturel de la Bible; LF, Praha, E.W.A Edition 1992, + další překladatelé)
Slovník řecko-římské mytologie a kultury (Dictionnaire culturel de la mythologie gréco-romaine; LF, Praha, E.W.A Edition 1993, + další překladatelé)

Překlady z portugalštiny

Amado, Jorge: Zmizení svaté Barbory (O Sumiço da Santa, R, Praha, Euromedia Group - Odeon 2000, + Věra Hrubanová)