Pochová Růžena

Pochová Růžena* 28. 8. 1891 nebo 1892 Praha
† 1978

překladatelka z francouzštiny

Rozená Kuncová. Po ukončení vysokoškolských studií (PhDr.) působila jako středoškolská profesorka, vyučovala francouzštinu a řečtinu. Překládala z francouzštiny především klasickou prózu 19. století, často překladatelsky spolupracovala s manželem překladatelem Jaroslavem Pochem (1893-1958). Část překladatelského díla spadá do období před rokem 1945. Dcera Růžena Seydlerová (*1918) překládala z ruštiny.

Překlady z francouzštiny

Balzac, Honoré de: Evženie Grandetová (Eugénie Grandet; R, Praha, SNKLHU 1953, + Jaroslav Poche)
Balzac, Honoré de: Venkované (Les Paysans; R, Praha, Československý spisovatel 1952, + Jaroslav Poch)
Coster, Charles de: Čtení o Ulenspieglovi, o jeho rekovných, veselých a slavných příhodách, a o Lammovi Goedzakovi v zemi Flanderské a jinde (La Légende et les aventures héroïques, joyeuses et glorieuses d'Ulenspiegel et de Lamme Goedzak au pays de Flandres et ailleurs; R, Praha, SNKLHU, 1953, + Jaroslav Poch, Kamila Jiroudková [doslov Theuna de Vriese: «Charles de Coster a jeho doba»])
Daudet, Alphonse: Listy z mého mlýna (Lettres de mon moulin; PP, Praha, SNKLHU 1954, + Jaroslav Poch)
Dumas, Alexandre st.: Tři mušketýři (Les Trois Mousquetaires; R, Praha, Mladá fronta 1968, + Jaroslav Poch)
Dumas, Alexandre st.: Tři mušketýři ještě po deseti letech (Le Vicomte de Bragelonne ou Dix ans plus tard, complément de Trois Mousquetaires et de Vingt ans après; R, Praha, Melantrich 1951, + Jaroslav Poch)
Dumas, Alexandre st.: Tři mušketýři po deseti letech (Le Vicomte de Bragelonne ou Dix ans plus tard; R, Praha, Mladá fronta 1973, + Jaroslav Poch, Jitka Křesálková)
Dumas, Alexandre st.: Tři mušketýři po dvaceti letech. I. - III. (Vingt ans après; R, Praha, Dělnické nakladatelství 1948)
Mérimée, Prosper: Kronika vlády Karla IX. a vybrané novely (Chronique du règne de Charles IX. Mateo Falcone. Carmen aj.; R a VP, Praha, SNKLHU 1959, + Jaroslav Poch, Josef Čermák [Kronika])
Sand, George: Vandrovní tovaryš (Le Compagnon du Tour de France; R, Praha, SNKLHU 1959, + Jaroslav Poch)
Vigny, Alfred de: Velikost a bída vojenského života (Servitude et grandeur de la vie militaire; PP, Praha, Naše vojsko 1946, + Jaroslav Poch)
Zola, Émile: Germinal. Rašení (Germinal; R, Praha, Práce 1949, + Jaroslav Poch)
Zola, Émile: Zabiják (L'Assommoir; R, Praha, SNKLHU 1956, + Jaroslav Poch)