Pišta Jan

Pišta Jan* 2. 6. 1937 Ostrava

překladatel z angličtiny, bulharštiny, polštiny a srbocharvátštiny

Po maturitě (1955) na střední škole v Ostravě studoval v letech 1955-60 slovanskou filologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a zároveň v letech 1956-62 dramaturgii na Filmová fakultě Akademie múzických umění v Praze. V letech 1962-81 pracoval v oblasti public relations u Československých aerolinií. Překládá z angličtiny, bulharštiny, polštiny a srbocharvátštiny. Zaměřuje se hlavně na texty hudebně-dramatických děl, překládá i odborné texty a spolupracuje s rozhlasem.

Překlady z angličtiny

Arabella & spol. (VP, Praha, Naše vojsko 1989)
Ken, Ludwig: Crazy for You (Crazy for You; D [muzikál], premiéra Ostrava, Národní divadlo moravskoslezské 2001)
Klavan, Laurence: Postel a gauč (Bed and Sofa; D [opera])
Laurents, Arthur - Sondheim, Stephen: Lady Strip (Gypsy; D [muzikál])
Morton, Hugh: Kráska z New Yorku (The Belle of New York; D [hudební komedie], premiéra Ostrava, Československá televize 1991)

Překlady z bulharštiny

Kostov, St. L.: Mesiáš v domě (Učiteljat; D, Praha, Dilia 1964)
Minkov, Svetoslav: Asfalt a begónie (Asfalt, Razkaz za edna begonija; VP, Světová literatura, 5/1983)

Překlady z polštiny

Afanasjew, Jerzy: Olaf Bařtipán (Olaf Grubasow; D, Praha, Repertoár malé scény, 11/1964)
Afanasjew, Jerzy: Zrcadlo porostlé mechem (Lustro porosłe mchem; VP, Světová literatura, 3/1989)
Afanasjewovi, Alina a Jerzy: Začarovaný mlýn (Czarodziejski młyn; dětská kniha, Praha, Albatros 1987)
Kurek, Jalu: Ragazza (Ragazza; D, Světová literatura, 3/1984)
Kurta, Henryk: Largo con morte (Largo con morte; R, Praha, Naše vojsko 1984)
Wasylkowski, Janusz: Šilhavé myšlenky (Myśli nieco zezowate; výbor aforismů, Světová literatura, 4/1988)

Překlady ze srbocharvátštiny

Albahari, David: Zdi (VP [ze sbírek Opis smrti / Fras u šupi]; Světová literatura, 2/1987)
Simović, Ljubomir: Družina principála Šopaloviće (Putujuće pozorište Šopalović; D, Praha, Dilia 1990)
Tijardović, Ivo: Malá Floramye (Mala Floramye; D [opereta], premiéra Praha, Československý rozhlas 1969; premiéra Ostrava, Československá televize 1986)
Vitezović, Milan: Aforismy (výbor, Světová literatura, 2/1988)
Ždrale, Radovan: Okřídlený býk (Krilati bik; VP, Světová literatura, 3/1986)