Piruchta Libor

Piruchta Libor* 21. 7. 1931 Brno

překladatel z italštiny

Studoval italštinu u profesora Josefa Bukáčka na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, absolvoval v roce 1955. Pracoval jako překladatel, tlumočník a nakladatelský lektor. Zaměřil se především na překlad a popularizaci moderní italské prózy. Literatuře italského protifašistického odboje věnoval již svou diplomovou práci. Je autorem monografie o Giuseppu Garibaldim (1971).

Překlady z italštiny

Battaglia, Roberto: Dějiny italského odboje (Storia della Resistenza italiana; LF, Praha, Naše vojsko 1957, + Marcela Svobodová)
Calvino, Italo: Cestička pavoučích hnízd (Il Sentiero dei nidi di ragno; R, Praha, Mladá fronta 1959)
De Roberto, Federico: Místokrálové (I viceré; R, Praha, Svoboda 1974)
Dolci, Danilo: Bandité z Partiniku (Banditi a Partinico, Inchiesta a Palermo; studie, Praha, Mladá fronta 1963, + Zdeněk Frýbort)
Dopisy hrdinů (Lettere dei condannati a morte della Resistenza europea; soubor dokumentů, Praha, Naše vojsko 1956, [i texty z němčiny])
Levi, Carlo: Kristus se zastavil v Eboli (Cristo si e fermato a Eboli; R, Praha, Svobodné slovo-Melantrich 1957)
Levi, Carlo: Slova jsou kameny (Le parole sono pietre; cestopis, Praha, Státní nakladatelství politické literatury 1961)
Pesce, Giovanni: Vojáci bez uniforem (Soldati senza uniforme; R, Praha, Mír 1953)
Seminara, Fortunato: Dvorec (La Masseria; R, Praha, SvSl 1963)
Tondi, Alighiero: Tajná moc jesuitů (La potenza segreta dei gesuiti; E, Praha, Svoboda 1955)
Vittorini, Elio: Lidé a nelidé (Uomini e no; R, Praha, Naše vojsko 1959)