Petříček Miroslav, Jr.

Petříček Miroslav, Jr.* 21. 5. 1951 Praha

filozof, překladatel z němčiny, francouzštiny a angličtiny

Syn literárního kritika a překladatele Miroslava Petříčka (1925-1996). Vystudoval Akademické gymnázium v Praze, do 1977 byl soukromým žákem J. Patočky. V letech 1974-90 byl zaměstnancem Českého hydrometeorologického ústavu; filozofické práce publikoval v samizdatových časopisech. Od 1990 do 1992 pracoval ve Filozofickém ústavu Československé akademie věd, od 1993 působí na Středoevropské univerzitě. Externě přednáší na Filozofické fakultě a Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, spolupracuje s Ústavem dějin umění Akademie věd České republiky. Autor filozofických prací Úvod do (současné) filosofie (1991), Znaky každodennosti čili krátké řeči téměř o ničem (1993). Překládá filozofická díla z němčiny, francouzštiny a angličtiny.

Překlady z angličtiny

Sorös, George: Směnka na demokracii (Underwriting Demokracy; LF Praha, Prostor 1991, + Ivan Chvatík)

Překlady z francouzšiny

Baudrillard, Jean: Amerika (Amérique; EE, Praha, Dauphin 2000)
Descombes, Vincent: Stejné a jiné (Le meme et l'autre; Praha, Oikúmené 1995)
Lévinas, Emmanuel: Totalita a nekonečno (Totalité et Infini; LF, Praha, OIKOYMENH 1997, + Jan Sokol)
Merleau-Ponty, Maurice: Viditelné a neviditelné (Le visible et l'invisible; LF, Praha, OIKOYMENH 1998)

Překlady z němčiny

Bernhard, Thomas: Korektura (Korrektur; R, Praha, Prostor 1998)
Bernhard, Thomas: Tři novely: Ungenach / Amras / Moušlování (Ungenach / Amras / Watten; NN, Praha, + Michaela Jacobsenová)
Bernhard, Thomas: Wittgensteinův synovec (Wittgensteins Neffe; LF autobiografie, Praha, Prostor [1996])
Fink, Eugen: Hra jako symbol světa (Spiel als Weltsymbol; LF, Praha, Český spisovatel 1993)
Jünger, Ernst: Chůze lesem (Der Waldgang; LF, Praha, Oikúmené 1994, + Jiří Němec)
Löschburg, Winfried: Stíny nad Akropolí (Schatten über der Akropolis; LF, Praha, Vyšehrad 1985)
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph: Filosofická zkoumání bytnosti lidské svobody a s tím souvisejících předmětů (Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit und die damit zusammenhängenden Gegenstände; LF, Praha, Filozofický ústav Československé akademie věd 1992)
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph: Výbor z díla (výbor, Praha, Svoboda 1990, + Jan Patočka)
Störig, Hans Joachim: Malé dějiny filozofie (Kleine Weltgeschichte der Philosophie; LF, Praha, Zvon 1995, + Petr Rezek, Karel Šprunk)
Welsch, Wolfgang: Naše postmoderní moderna (Unsere postmoderne Moderne; LF, Praha, Zvon 1994, + Ivan Ozarčuk)