Pertold Otakar

Pertold Otakar* 21. 3. 1884 Jaroměř
† 3. 5. 1965 Praha

indolog, etnograf a historik náboženství, překladatel z páli, tamilštiny, bengálštiny, barmštiny

Studoval na pražské univerzitě filozofii (zprvu s matematikou, fyzikou a astronomií), u profesora J. Zubatého sanskrt, páli a avestský jazyk. Navštěvoval též přednášky o náboženství v Číně a z kulturní historie (1902-08, s přerušením pro vykonání vojenské služby). Již během studia konzultoval s odborníky v Dánsku, Holandsku, Německu a Norsku (profesor Sten Konow ho orientoval na studium drávidských jazyků), v Erlangenu u profesora W. Geigera studoval sinhalštinu, buddhismus a šrílanské lidové kulty. Po dosažení doktorátu si ještě doplňoval vzdělání v Leidenu a v Londýně. Jako první z českých indologů navštívil v letech 1909-10 Indii a Šrí Lanku a s cenným vědeckým materiálem se vrátil do Evropy, kde pokračoval ve výzkumu v Londýně, Oxfordu a Paříži na univerzitě a v Národní knihovně. 1919 začal přednášet na Univerzitě Karlově jako soukromý docent. 1920-23 působil v Indii jako první československý konzul v Bombaji, odkud navštívil Barmu a znovu Šrí Lanku. Po skončení diplomatické mise se akademické činnosti věnoval již trvale jako mimořádný (1927) a řádný (1934) profesor na katedře srovnávací vědy náboženské. Byl jedním z prvních členů Orientálního ústavu v Praze (od 1927) a jeho Indického sdružení (1934-39). Byl autorem první české učebnice hindštiny (hindustánštiny), prvních českých překladů z páli, bengálštiny, tamilštiny a barmštiny, iniciátorem sjednocení českého názvosloví orientálních jazyků (1935) a soudním tlumočníkem z hindštiny a urdštiny (1937). Mnoha populárně-vědeckými a cestopisnými články a knihami zahájil popularizátorskou tradici českých indologů. Za války byl penzionován a žil v ústraní na venkově. Po osvobození byl reaktivován a znovu zaujal své místo na univerzitě; vedl etnografické katedry, od 1953 katedru etnologie a historie náboženství. Přednáškami tamilštiny podnítil rozvoj české drávidistiky.

Překlady z barmštiny

Smrt krále Anawrata (pohádka, Nový Orient, 6/1947-1948)

Překlady z bengálštiny

Tagore /Thákur/, Rabíndranáth: Kdys na břehu… (B, Topičův sborník literární a umělecký, 6/1913-1914)

Překlady z páli

Buddhistické pohádky. Osmnáct vybraných džátak (VP, Praha 1908)

Překlady z tamilštiny

Jihoindické povídky (Nedělní zábavná příloha Národních listů, 1913)