Pelán Jiří

Pelán Jiří* 19. 7. 1950 Český Krumlov

vysokoškolský pedagog, romanista, překladatel z francouzštiny a italštiny

Po maturitě (1968) na Střední všeobecně vzdělávací škole v Českém Krumlově studoval 1968-73 francouzštinu, italštinu a srovnávací literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; 1974 získal titul PhDr. V letech 1975-91 byl zaměstnán v nakladatelství Odeon, do 1990 jako redaktor, 1990-91 byl šéfredaktorem. 1991 přešel jako odborný asistent na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, kde vede oddělení italianistiky Ústavu románských studií a přednáší italskou literaturu. Orientuje se na problematiku literárních dějin a obecné teorie literatury. Je autorem řady studií a mnoha doslovů k vydáním italských a francouzských spisovatelů. Překládá v širokém záběru klasickou i současnou prózu, poezii, drama i odborné texty z italštiny a francouzštiny, příležitostně z němčiny a za jazykové spolupráce i z dalších jazyků. Ze staré češtiny přeložil Legendu o svaté Kateřině (Praha, Odeon 1983). S francouzským básníkem Y. Bergeretem překládá českou poezii do francouzštiny (básně V. Holana, J. Skácela).

Ocenění:
1991: Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres
1997: Cena Josefa Jungmanna (Yves Bonnefoy: O pohybu a nehybnosti jámy, Psaný kámen, Torst 1996).
1999: Ordine al Merito della Repubblica italiana
2002: Státní cena za překladatelské dílo (antologie poezie pozdní italské secese Básníci soumraku, Paseka 2001)
2002: Magnesia litera za překlad (totéž dílo)

Překlady z francouzštiny

La Fontaine, Jean de: Bajky (Fables; VB, Praha, Odeon 1983)
Baudelaire, Charles: Cesta (Le voyage; in: Čas je hráč, Praha, Československý spisovatel l985)
Hugo, Victor: Beru si slovo (VB; Praha, Odeon 1985, + Kamil Bednář, Viktor Dyk, Ladislav Fikar, Gustav Francl, Svatopluk Kadlec, Petr Kopta, Vladimír Mikeš, Jiří Pechar, Jindřich Pokorný, Ivan Slavík, Jiří Taufer, Jiří Valja, Miroslav Vlček)
Píseň o Rolandovi (La Chanson de Roland; B, Praha, Odeon 1987)
Reverdy, Pierre: Palubní deník (Le gant de crin / Le livre de mon bord / En vrac; výběr z aforismů, Praha, Odeon 1989)
Queneau, Raymond: Modré květy (Les fleurs bleues; R, Praha, Práce 1992)
Marivaux, Pierre de: Dvojí nestálost (Double inconstance; D, premiéra i tisk Praha, Národní divadlo 1994)
Vian, Boris: Mravenci (Les fourmis; PP, Praha, Volvox Globator l994, + Patrik Ouředník)
Bonnefoy, Yves: O pohybu a nehybnosti Jámy / Psaný kámen (Du mouvement et de l'immobilité de Douve / Pierre écrite; BB, Praha, Torst 1996)
Mallarmé, Stéphane: Faunovo odpoledne a jiné básně (VB, Praha, Svoboda 1996, + František Hrubín, Jiří Pechar)
Nerval, Gérard de: Příběh o Královně jitra a Sulajmánovi, knížeti duchů (Histoire de la reine du Matin et de Soliman, prince des génies; N, Praha, Trigon 1996)
Jaccottet, Philippe: Myšlenky pod mraky a jiné básně (VB, Praha, Torst 1997, + Jiří Pechar)
Beckett, Samuel: Básně (Poèmes; BB, Praha, Triáda 1999)
Todorov, Tzvetan: Poetika prózy (Poétique de la prose; Praha, Triáda 2000, + Libuše Valentová)
Queneau, Raymond: Svízel (Le Chiendent; Praha, Garamond 2003)
de Sponde, Jean: O smrti (Zblov, Opus 2005)
Bonnefoy, Yves: Eseje (Zblov, Opus 2006, + Václav Jamek)
Putování za Svatým Grálem (Praha, Triáda 2006)
Bonnefoy, Yves: Oblá prkna (Les Planches courbes; Zblov, Opus 2007)
Cravan, Arthur: Dílo (Praha, Academia 2015, + Michal Novotný)

Překlady z italštiny

Colonna, Vittoria: Sladká hořkost (Le rime di Vittoria Colonna; VB, Praha, Odeon 1976)
Ungaretti, Giuseppe: Život člověka (La vita d'un uomo; BB, Praha, Odeon 1988)
Tomasi di Lampedusa, Giuseppe: Ligeia a jiné prózy (I racconti; PP, Praha, Odeon 1989)
Dossi, Carlo: Lásky (Autodiagnosi quotidiana, Amori; VP, Praha, Odeon 1990)
Savinio, Alberto: Tragédie dětství / Dětství Nivasia Dolcemara (Tragedia dell'infanzia / L'infanzia di Nivasio Dolcemare; RR, Praha, Aurora 1998)
Calvino, Italo: Když jedné zimní noci cestující (Se una notte d'inverno un viaggiatore; R, Praha, Mladá fronta 1998)
Básníci soumraku. Italská poezie pozdní secese (Praha-Litomyšl, Paseka 2001)
Magris, Claudio: Habsburský mýtus v moderní italské literatuře (Praha–Brno, Triáda – Barrister & Principal 2001, + Ivan Seidl)
Leopardi, Giacomo: Morální dílka (Operette morali; Kutná Hora, Tichá Byzanc 2003, + Zdeněk Digrin)
Ungaretti, Giuseppe: Veselí (L'Allegria; Praha, Ivo Železný 2003)
Colonna, Vittoria, Buonarroti, Michelangelo: Sonety (Praha, Nibiru 2005, + Jan Vladislav)
Tabucchi, Antonio: Pohled z druhé strany (Praha, Argo 2006)
da San Gimignano, Folgore: Sonety týdne a měsíců (Zblov, Opus 2007)
Bartoloni, Pietro Domenico: Bakchus v Čechách (Bacco in Boemia; in: Bakchus nad soutokem Labe a Vltavy aneb Dva barokní spisky o mělnickém víně, Mělník, Regionální muzeum 2008, + Zora Obstová)
Tarchetti, Igino Ugo: Fantastické povídky (Racconti fantastici; Zblov, Opus 2009)
Eco, Umberto: Pražský hřbitov (Il cimitero di Praga; Praha, Argo 2011)
Montale, Eugenio: Eseje (Červený Kostelec, Pavel Mervart 2011)

Překlady z němčiny

Curtius, Ernst Robert: Evropská literatura a latinský středověk (Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter; monografie, Praha, Triáda 1998, + Jiří Stromšík, Irena Zachová)
Hocke, Gustav René: Svět jako labyrint. Manýrismus v literatuře (Die Welt als Labyrint. Manierismus in der Literatur; Praha-Jinočany, Triáda-H&H 2001, + Miloslava Neumannová, Anita Pelánová, Jaromír Povejšil a Jiří Stromšík)
Spitzer, Leo: Stylistické studie z románských literatur (Praha, Triáda 2010, + Jiří Stromšík)

Překlady z novořečtiny

Kavafis, Konstantinos: Nebezpečné touhy (Piimata; VB, Praha, Mladá fronta 1997, + Růžena Dostálová)
Seferis, Jorgos: Básně (Červený Kostelec, Pavel Mervart 2011, + Růžena Dostálová a Vojtěch Hladký) Kavafis, Konstantinos: Básně (Červený Kostelec, Pavel Mervart 2013, + Růžena Dostálová a Vojtěch Hladký)

Překlady z portugalštiny

Vicente, Gil: Moralita o pekelné lodi (Barca do Inferno; D, premiéra i tisk Brno, Centrum experimentálního divadla 1995, + Vlasta Dufková)

Překlady z angličtiny

Nabokov, Vladimir: Bledý oheň (Pale Fire; Praha, Paseka 2011, + Pavel Dominik)

Překlady z okcitánštiny

Rudel, Jaufres: Vzdálená láska (Zblov, Opus 2013)

Překlady ze španělštiny

Borges, Jorge Luis: Spisy VI. Tvůrce. Atlas. Spříseženci (Praha, Argo 2013, + Mariana Housková a Eva Blinková Pelánová)

poslední aktualizace: 8.12.2015