Osolsobě Ivo

Osolsobě Ivo* 26. 3. 1928 Brno

dramaturg, teoretik umění, překladatel z angličtiny, francouzštiny

Po maturitě (1947) na reálném gymnáziu v Brně studoval divadelní vědu a estetiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně; 1953 získal titul PhDr. Od ukončení studií (1952) až do odchodu do důchodu (1989) působil jako dramaturg v souboru operety brněnského Státního divadla (s výjimkou let 1956-59, kdy byl dramaturgem činohry, a sezony 1980-81, kdy pobýval na stipendiu v Nizozemsku). 1990 byl vědeckým pracovníkem Kabinetu dějin a teorie divadla Ústavu pro českou literaturu Československé akademie věd a 1991 dramaturgem Hudebního divadla v Karlíně v Praze. 1993 získal stipendium na Graduate School of the City University of New York. 1994 se stal docentem Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění a Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Od 80. let často přednášel a publikoval v zahraničí (Velká Británie, Holandsko, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Itálie, Francie, Španělsko, Portugalsko), je členem řady českých a mezinárodních institucí (od 1970 člen exekutivy International Association of Semiotic Studies, od 1990 prezident národního centra International Association of Theatre Critics). Autor děl z teorie umění, sémiotiky (Mnoho povyku pro sémiotiku, 1992) a teorie komunikace, aplikovaných zejména na oblast muzikálu (Muzikál je, když..., 1967; Divadlo, které mluví, zpívá a tančí. Teorie jedné komunikační formy, 1974; Marsyas, Apollón a Dionýsos - Přibližování k muzikálu, 2 svazky, 1996; série rozhlasových pořadů Tajemství muzikálu, 1996), účastnil prací na týmových dílech (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1980; Encyclopaedic Dictionary of Semiotics, 1986) a přispíval do odborných i dalších periodik. Editorsky připravil a obsáhlými doslovy opatřil kritická vydání děl O. Zicha Estetika dramatického umění (1996) a J. Veltruského Drama jako básnické dílo (1999). Příležitostně se věnoval divadelní režii. Překládá z angličtiny, francouzštiny a z ruštiny, ve shodě se svým profesním zaměřením hlavně hudebně dramatické texty.

Překlady z angličtiny

Fields, Dorothy - Fields, Herbert: Annie, Get Your Gun. Šťastná rána, která vedle padne (Annie, Get Your Gun; D, premiéra Brno, Státní divadlo [1981], + Vladimír Fux)
Hammerstein, Oscar II: Oklahoma (Oklahoma!; D, premiéra Brno, Státní divadlo 1976, + Vladimír Fux)
Simon, (Marvin) Neil: Sladká Charity (Sweet Charity; D, premiéra Plzeň, Divadlo J. K. Tyla 1995, + František Zacharník)
Spewack, Bella Cohen - Spewack, Samuel: Líbej mě Katko (Kiss Me, Kate; D, premiéra Brno, Státní divadlo 1964, + Jiří Osolsobě)
Stewart, Michael: Hello, Dolly! (Hello, Dolly!; D [podle hry Thorntona Wildera, texty písní Jerry Herman, premiéra Praha, Hudební divadlo Karlín 1966, + Alexander Kozák)
Stone, Peter: Sugar (Někdo to rád horké) (Sugar; D, premiéra Praha, Hudební divadlo v Karlíně 1986, + Vladimír Fux)
Wheeler, Hugh: Candide (Candide; D, premiéra Brno, Státní divadlo 1980, + Vladimír Fux)

Překlady z francouzštiny

Anouilh, Jean: Zkouška aneb Potrestaná láska (La repetitoon ou lamour puni; D, premiéra Brno, Městské divadlo 2000)

Překlady z ruštiny

Škvarkin, Vasilij: Obyčejné děvče (Obyknovennaja devočka; D, Praha, Dilia 1959, + Jaroslav Burian; premiéra Brno, Státní divadlo 1957, + Jaroslav Burian)