Orlando Daniela

Orlando Daniela* 1977

překladatelka z angličtiny

Překládá převážně fantastiku a akademické publikace. V roce 2012 obsadila 2. místo v Překladatelské soutěži Jiřího Levého.

Překlady z angličtiny

knižní publikace

Rajaniemi, Hannu: Kvantový zloděj (The Quantum Thief; Plzeň, Laser 2012)
Thompson, Dave: Děti revoluce. Historie glam rocku 1970–1975 (Children of the Revolution: The Glam Rock Story 1970–1975; Praha, Volvox Globator 2012; s dalšími překladateli)
Giddens, Anthony: Sociologie (Sociology – 6th edition; Praha, Argo 2013; s dalšími překladatelkami)
Beukes /Beukesová/, Lauren: Zoo City (Zoo City; Plzeň, Laser 2013)
Asimov, Isaac: Předehra k Nadaci (Prelude to Foundation; Praha, Argo 2013)
Asimov, Isaac: A zrodí se Nadace (Forward the Foundation; Praha, Argo 2014)
Kantorowicz, Ernst: Dvě těla krále (The King’s Two Bodies: A Study in Mediaeval Political Theology; Praha, Argo 2014)
Harkaway, Nick: Andělíčkář (Angelmaker; Praha, Argo 2014)

povídky a eseje

Winterson /Wintersonová/, Jeanette: Sémiotika sexu (The Semiotics of Sex; Praha, Labyrint Revue 17–18/2005)
Kress /Kressová/, Nancy: Erdmannův nexus (The Erdmann Nexus; Praha, XB-1 3/2011)
McDevitt, Jack: Poutníci časem nikdy neumírají (Time Travelers Never Die; Praha, XB-1 5/2011)
Anderson, Poul: Saturnská hra (The Saturn Game, in: Vítězové; Plzeň, Laser 2011)
Rajaniemi, Hannu: Žalozpěv za mladého losa (Elegy for a Young Elk; Praha, XB-1 9/2011; in: Jonathan Strahan (ed.): Nejlepší science fiction a fantasy 2010, Plzeň, Laser 2011)
Sherwood, Jonathan: Pod šednoucím mořem (Under the Graying Sea; Praha, XB-1 9/2011)
Peterfreund /Peterfreundová/, Diana: Jak pečovat o mládě vraždícího jednorožce (The Care and Feeding of Your Baby Killer Unicorn; in: Jonathan Strahan (ed.): Nejlepší science fiction a fantasy 2010, Plzeň, Laser 2011)
McHugh /McHughová/, Maureen F.: Speciální ekonomika (Special Economics; Praha, XB-1 2/2012)
Resnick, Mike: Návrat domů (The Homecoming; Praha, XB-1 4/2012)
Kaftan /Kaftanová/, Vylar: Žiju, miluju tě, uvidíme se v Renu (I’m Alive, I Love You, I’ll See You in Reno; Praha, XB-1 5/2012)
Robyn /Robynová/, Lezli: Anndroidka ze Zeleného domu (Anne-droid of Green Gables; Praha, XB-1 5/2012)
Allan /Allanová/, Nina: Rukavice hozená Bohu (Flying in the Face of God; Praha, XB-1 6/2012)
McHugh /McHughová/, Maureen F.: Zbytečnosti (Useless Things; Praha, XB-1 10/2012)
Winterson /Wintersonová/, Jeanette: Vnitřní symetrie (Gut Symmetries; Praha, Plav 10/2012)
Valente /Valenteová/, Catherynne M.: Bílé čáry na zeleném poli (White Lines on a Green Field; in: Jonathan Strahan (ed.): Nejlepší science fiction a fantasy 2011, Plzeň, Laser 2012)
Rajaniemi, Hannu: Server a dračice (The Server and the Dragon; in: Jonathan Strahan (ed.): Nejlepší science fiction a fantasy 2011, Plzeň, Laser 2012)
Beagle, Peter S.: Podjezd (Underbridge; in: Jonathan Strahan (ed.): Nejlepší science fiction a fantasy 2011, Plzeň, Laser 2012)
Swirsky /Swirská/, Rachel: Zlatavé lány (Fields of Gold; Praha, XB-1 4/2013)
Gregory, Daryl: Zpráva z továrny na žvýkačky (Message from the Bubblegum Factory; Praha, XB-1 8/2013)
Das, Indrapramit: Tryzna nad Dnem (Weep For Day; Praha, XB-1 11/2013)
Pratt, Tim: Stříbrné lemování (Silver Linings, in: Plnou parou. Antologie retrofuturistické fantastiky; Praha, Argo 2013)
Kressel, Matthew: Zvuky staré Země (The Sounds of Old Earth; Praha, XB-1 8/2014)
Kressel, Matthew: Dějiny v nás (The History Within Us; Praha, XB-1 11/2014)
Palmer /Palmerová/, Suzanne: Odleť domů (Fly Away Home; Praha, XB-1 12/2014)

poslední aktualizace: 25.2.2015