Nigrin Jaromír

Nigrin Jaromír* 19. 5. 1930 Chocerady (okres Benešov)

vysokoškolský pedagog, romanista, překladatel z francouzštiny, italštiny, španělštiny, portugalštiny a němčiny

Po maturitě (1949) na reálném gymnáziu v Praze studoval 1949-53 francouzštinu, češtinu a italštinu na Filologické fakultě Univerzity Karlovy; 1969 získal titul PhDr., po externí vědecké aspirantuře (1970-78) získal 1978 titul CSc. Krátce (1955-56) pracoval jako překladatel na Ministerstvu zahraničí, 1956-62 vyučoval jazyky na Vojenské akademii v Praze a 1962-67 byl učitelem jazyků na Univerzitě 17. listopadu v Praze. 1963-64 působil jako překladatel a tlumočník pro zahraniční obchod na Kubě. 1967-77 byl zaměstnán jako překladatel v Československém rozhlasu v Praze, 1977-78 byl montážním tlumočníkem na stavbách na Kubě. 1978 byl přijat jako učitel němčiny na Vysokou školu zemědělskou v Praze, 1984-96 byl odborným asistentem pro výuku cizích jazyků na Univerzitě Karlově, působil na Pedagogická fakultě, v Ústavu jazykové a odborné přípravy a na Přírodovědecké fakultě. Jako lingvista se zabývá lingvodidaktikou, sémantikou, pragmatikou a sociolingvistikou. Je autorem skript a přednášek, účastní se domácích i zahraničních odborných konferencí a sympozií. Překládá uměleckou literaturu i odborné texty.

Překlady z francouzštiny

Anglade, Jean: Smějte se za nás! (Riez pour nous!; R, Praha, Odeon - Svoboda 1975)
Bloch, Jean-Richard: Sybilla (Sibylle; R, Světová literatura, 1977)
Faure /Faureová/, Lucie: Uvedení do společnosti (Introduction à la société; P, Světová literatura, 1976)
Mistler, Jean: Nahá žena (La Femme nue; P, Světová literatura, 1977)

Překlady z portugalštiny

Filho, Adonias: Živé telo pomsty (Côrpo vivo; R, Bratislava, Smena 1972, slovensky, + Ján Jurišta)

Překlady ze španělštiny

Guevara, Ernesto Che: Bolivijský deník (El Diario del Che en Bolívia; dokument, Praha, Svoboda - Naše vojsko 1979)